Sensoren spelen een belangrijke rol binnen precisielandbouw. Met sensoren worden specifieke eigenschappen van bodem, klimaat, gewas, ziekten, plagen of onkruiden kwantitatief bepaald. De waarnemingen (detectie) worden vervolgens gebruikt bij planning en uitvoering van teeltmaatregelen. Er is een scala aan sensortechnologie beschikbaar. Hieronder enkele voorbeelden.

Go To Top