Een actuator is een term die binnen precisielandbouw gebruikt wordt voor een machine of apparaat die een bepaalde teeltmaatregel plaatsspecifiek uitvoert. Hieronder enkele innovaties op het gebied van mechanisatie specifiek voor de uitvoering van precisiemaatregelen in de land- en tuinbouw.

 

 

Gerelateerde artikelen

Go To Top