Thema's

.

Sensoren spelen een belangrijke rol binnen precisielandbouw. Met sensoren worden specifieke eigenschappen van bodem, klimaat, gewas, ziekten, plagen of onkruiden kwantitatief bepaald. De waarnemingen (detectie) worden vervolgens gebruikt bij planning en uitvoering van teeltmaatregelen. Er is een scala aan sensortechnologie beschikbaar. Hieronder enkele voorbeelden.

Een actuator is een term die binnen precisielandbouw gebruikt wordt voor een machine of apparaat die een bepaalde teeltmaatregel plaatsspecifiek uitvoert. Hieronder enkele innovaties op het gebied van mechanisatie specifiek voor de uitvoering van precisiemaatregelen in de land- en tuinbouw.

 

 

Intelligentie is nodig om sensorwaarden en andere informatie door te vertalen in strategische planning of plaatsspecifieke actie. In sommige situaties volstaan eenvoudige rekenregels (algoritmen), soms zijn complexe modellen (Decision Support Systemen, in NL BeslissingsOndersteunende Systemen genoemd) nodig, zeker als het gaat om strategische meerjarige planning. Decision Support Systemen maken deel uit van Early Warning Systemen (Waarschuwingssystemen). Hieronder enkele voorbeelden.

In succesvolle precisielandbouwtoepassingen worden detectie, beslissen en uitvoering geïntegreerd in werkende systemen, soms in één machine, maar ook in combinatie met remote sensing en interactie met Bedrijfsmanagement Systemen (BMSsen). Hieronder enkele voorbeelden.
Het onderwerp 'field robots' komt terug onder 'Autonome Voertuigen'.

 

 

Go To Top