Tijdens het symposium "Precisielandbouw verhoogt de opbrengst", gehouden op 29 juni jl., heeft Theo Meijer als voorzitter van de stuurgroep PPL (Programma Precisie Landbouw) en voorzitter HPA de nieuw ontwikkelde rekenregel N bijbemesting Aardappelen in ontvangst genomen.

Op donderdag 28 januari 2016 is de slotbijeenkomst van het project IJKakker. Bij Zalencentrum Meursinge, Hoofdstraat 48 te Westerbork.

Op 13 maart 2018 wordt in Abbenes een door KPN georganiseerde Smart Farming kennissessie georganiseerd. Zie deze site voor meer informatie.

Op 25 maart is in Apeldoorn een innovatief ICT-stimuleringsprogramma voor meer rendement gestart.

Op 7 maart 2014 is de studiedag "Van gewassensing tot taakkaart" op de CAH Vilentum in Dronten.

Op donderdag 5 februari 2015 wordt van 9 tot 17 de studiedag Van Sensing tot Taakkaart tot Precisiebemesting gehouden.

Op 1 en 29 oktober 2013 verzorgden de lectoren Corné Kempenaar & Corné Kocks (Smart Farming Technology) een inspiratiesessie/TED bij CAH Vilentum te Dronten.
Click

Onlangs zijn testen uitgevoerd met de autonome aardbeienspuit (topsector project).

Go To Top