Op maandag 15 september 2014 is de call SmartAgriFoodII geopend.

De lectoren Corné Kocks en Corné Kempenaar gaven op 29 mei 2013 hun inaugurele rede over hun plannen met Precisielandbouw.

De EIP-focus groep Mainstreaming Precision Farming heeft haar eindrapport over de ontwikkeling van precisielandbouw opgeleverd.
Lees hier meer.

Op 1 oktober 2015 wordt in Den Haag het EO3S Earth Observation Science & Society Symposium georganiseerd.
Lees meer informatie in de

De FIspace webinars voor hen die toepassingen maken for SAF staan gepland voor 24, 27 en 31 Oktober 2014. Lees hieronder de (Engelse) tekst met de uitnodiging voor registratie:

Het gebruik van data uit het satelliet dataportaal is weer een stap dichterbij de landbouwpraktijk gekomen. Via deze link kunnen NDVI kaarten van Nederland op schaalniveau 25 bij 25 meter bekeken en gedownload worden.

Op 24 en 25 november 2015 wordt in 's-Hertogenbosch het jaarlijkse congres met beurs over geo-informatie georganiseerd.
Lees meer informatie in 


Proagrica and Wageningen University & Research organize on 12 - 14 december 2017 at Wageningen Campus the Global Future Farming Summit & Masterclass. 
For more information and to register follow this link.


Proagrica en Wageningen University & Research organiseren van 12 - 14 december 2017 op de Wageningen Campus de Global Future Farming Summit & Masterclass. 
Voor meer informatie en aanmelden zie deze link.

Van 24 tot 28 september wordt in Vancouver (Canada) de International Conference of Intelligent Robots and Systems gehouden.
Zie voor meer info de website.

Go To Top