AkkerGPS is een applicatie voor de Android-smartphone die locaties van akkerplekken (ziekten, nesten en onkruiden) met GPS kan vastleggen en vervolgens verzenden naar teeltadviseurs of bedrijfsleiders.
Voor meer info: zie het artikel op deze website.

Go To Top