Demo 2: Digitaal splitsen perceel in monsterstroken

Keuze menu in demo 2

De demo werkt als volgt. U klikt op de onderstaande link en komt terecht op de website waar een, íetwat vreemd, gesplitst perceel zichtbaar is. U kunt het perceel nog steeds aanpassen met Perceel aanpassen. http://www.dobs.nl/BemonsteringsAanvraag/Split.html#orderNo=201100031

Of, wanner U gebruik hebt gemaakt van Demo1, en een test-opdracht hebt verstuurd, krijgt U een e-mail met de link naar het door U ingetekende perceel, gesplitst volgens de door U gekozen methode. In de combo box 'Kies bemonsteringsmethode' staat de door U gekozen bemonsteringsmethode

Met Perceel intekenen kan een nieuw perceel woden ingetekend en vervalt het eerdere perceel. In het Zoek vakje kunet een plaats, eventueel met staatnaam invullren en zal de kaart naar die aangegeven locatie springen.

Druk op de pijl naast 'Bepaal te bemonsteren perceel' en het menu schuift uit. De bewerkinksrichting kan worden gewijzigd en het te bemonsteren gewaspercel kan indien nodig worden aangepast. Het resultaat van iedere wijziging wordt direkt getoond.

Druk op de pijl naast 'Teken splitslijn' en het menu schuift uit. U kunt nu een splitslijn toevoegen. Het beste is deze altijd op 'nooit te laten staan. alle bemonsteringsmethoden werken dan automatisch. Verdere uitleg van deze mogelijkheid wordt later toegevoegd.

Druk op de pijl naast Kies bemonsteringsmethode' en het menu schuift uit. Er verschijnt een combobox waaruit U een reeks bemonsteringssystemen voor aaljes en andere bodemorganismen (witrot) kunt vinden. Ook de wettelijk fosfaat bemonstering kan worden uitgevoerd. Kies U 'Eigen breedtes' verschijnt tevens een invullijst voor wisselende eigen breedtes van de stroken. Is het aantal aangegeven (combinaties) van stroken korter dan het de actuele lengte van het perceel wordt de serie herhaald. De breedte die moet worden doorlopen binnen een strook kan ook worden aangegeven (loopspoor).

Go To Top