Het project ‘Data Intensive Smart Agrifood Chains’ (DISAC) ontwikkelt sensoren, data-infrastructuren, -analysemethoden en kennis om de teelten van o.a. aardappel en gras en de productieketens te optimaliseren. Daarnaast wordt gewerkt aan de communicatie tussen sensoren en landbouwmachines. Gewasbewerkingen, oogstmomenten en beweiding kunnen zo plaats-specifiek en real-time worden aangepast aan de omstandigheden. Bewaring en de verwerking van producten kunnen zo beter gestuurd worden. Bij deze publiek private samenwerking zijn 20 bedrijven en consortia betrokken uit de agrifood en HTSM sector, en 4 kennisinstellingen.

URL: https://subsites.wur.nl/nl/plb/Projecten/DISAC.htm

Go To Top