Op vrijdag 13 april 2018 wordt er een speciale bijeenkomst georganiseerd over het project Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL).

Op 13 maart 2018 wordt in Abbenes een door KPN georganiseerde Smart Farming kennissessie georganiseerd. Zie deze site voor meer informatie.


Proagrica and Wageningen University & Research organize on 12 - 14 december 2017 at Wageningen Campus the Global Future Farming Summit & Masterclass. 
For more information and to register follow this link.


Proagrica en Wageningen University & Research organiseren van 12 - 14 december 2017 op de Wageningen Campus de Global Future Farming Summit & Masterclass. 
Voor meer informatie en aanmelden zie deze link.

Van 24 tot 28 september wordt in Vancouver (Canada) de International Conference of Intelligent Robots and Systems gehouden.
Zie voor meer info de website.


Op 7 en 14 juni 2017 wordt de Masterclass Smart Farming georganiseerd.

Op vrijdag 10 maart 2017 geeft Dr. Ir. Corné Kempenaar (Wageningen University & Research) in Middelburg een presentatie getiteld 'Met precisielandbouw naar landbouw met meer precisie'.

Voor meer info: zie deze poster 

On november 25, 2016 BBC News published the article: In the future, will farming be fully automated?
You can read the article here.

Op 25 november 2016 verscheen bij BBC News het artikel: In the future, will farming be fully automated?
U kunt het artikel via deze link lezen.

Op 21 en 28 november wordt een Masterclass Smart Farming georganiseerd. Zie voor meer details http://www.boerderij.nl/Academy/smartfarming

Op 21 en 23 juni 2016 organiseert Farm Frites in samenwerking met Bayer
de TOUR DE FARM
Dr Ir Corné Kempenaar geeft hier een presentatie over precisielandbouw in aardappelteelt. 

Met een drukbezochte slotbijeenkomst op donderdag 28 januari 2016 jongstleden, is het project IJKakker officieel afgerond.

Lancering akkerweb 2.0 voor ketenpartijen op vrijdag 12 februari 2016.

Van 30 mei tot 3 juni 2016 wordt in Den Haag de vierde editie van het European Space Solutions symposium georganiseerd.

Op woensdag 9 december 2015 wordt de 6e NSD-PL-studiedag gehouden.

De EIP-focus groep Mainstreaming Precision Farming heeft haar eindrapport over de ontwikkeling van precisielandbouw opgeleverd.
Lees hier meer.

Op donderdag 28 januari 2016 is de slotbijeenkomst van het project IJKakker. Bij Zalencentrum Meursinge, Hoofdstraat 48 te Westerbork.

RTLZ heeft in september bij diverse bedrijven en kennisinstellingen opnamen gemaakt voor een programma over precisielandbouw.

Overijsselse boeren zetten steeds vaker technische hulpmiddelen in zoals drones en automatisch aangedreven landbouwvoertuigen.
Zie voor meer informatie en een filmpje dit artikel van rtvoost.

Op 24 en 25 november 2015 wordt in 's-Hertogenbosch het jaarlijkse congres met beurs over geo-informatie georganiseerd.
Lees meer informatie in 

Op 1 oktober 2015 wordt in Den Haag het EO3S Earth Observation Science & Society Symposium georganiseerd.
Lees meer informatie in de

Op 19 juni 2015 is het onderzoeksprogramma 'Op naar Precisielandbouw 2.0' van start gegaan.

Op donderdag 5 februari 2015 wordt van 9 tot 17 de studiedag Van Sensing tot Taakkaart tot Precisiebemesting gehouden.

De FIspace webinars voor hen die toepassingen maken for SAF staan gepland voor 24, 27 en 31 Oktober 2014. Lees hieronder de (Engelse) tekst met de uitnodiging voor registratie:

Op maandag 15 september 2014 is de call SmartAgriFoodII geopend.

Onlangs zijn testen uitgevoerd met de autonome aardbeienspuit (topsector project).

Op 25 maart is in Apeldoorn een innovatief ICT-stimuleringsprogramma voor meer rendement gestart.

Op 7 maart 2014 is de studiedag "Van gewassensing tot taakkaart" op de CAH Vilentum in Dronten.

Op 11 maart 2014 vindt de NVTL Studiedag plaats. Lees hieronder verdere info en de uitnodiging.

Op 1 en 29 oktober 2013 verzorgden de lectoren Corné Kempenaar & Corné Kocks (Smart Farming Technology) een inspiratiesessie/TED bij CAH Vilentum te Dronten.
Click

Alle PPL-rapporten en resultaten zijn nu geplaatst in de verschillende dossiers van deze Precisielandbouw website.

Op woensdag 19 juni 2013 is op PPO Proefbedrijf 't Kompas in Valthermond het project 'IJKakker' formeel van start gegaan.

De lectoren Corné Kocks en Corné Kempenaar gaven op 29 mei 2013 hun inaugurele rede over hun plannen met Precisielandbouw.

De Veldpost van 2 maart stond grotendeels in het teken van precisielandbouw. Ook PPL kwam aan de orde in een interview met Peter Paree die deel uitmaakt van de programmaleiding.

Het gebruik van data uit het satelliet dataportaal is weer een stap dichterbij de landbouwpraktijk gekomen. Via deze link kunnen NDVI kaarten van Nederland op schaalniveau 25 bij 25 meter bekeken en gedownload worden.

AkkerGPS is een applicatie voor de Android-smartphone die locaties van akkerplekken (ziekten, nesten en onkruiden) met GPS kan vastleggen en vervolgens verzenden naar teeltadviseurs of bedrijfsleiders.
Voor meer info: zie het artikel op deze website.

Tijdens het symposium "Precisielandbouw verhoogt de opbrengst", gehouden op 29 juni jl., heeft Theo Meijer als voorzitter van de stuurgroep PPL (Programma Precisie Landbouw) en voorzitter HPA de nieuw ontwikkelde rekenregel N bijbemesting Aardappelen in ontvangst genomen.

Voor de bestrijding van Ridderzuring is nu ook een handmatig bestuurde versie van robot "Ruud" beschikbaar. Dit apparaat, "Brutus" genaamd, is per direct beschikbaar voor verhuur en verkoop.

Link naar oudere artikelen in ons Nieuwsarchief

Go To Top