Organisatie

De Stuurgroep PPL bestaat uit :

 Renée Bergkamp (voorzitter) Productschap Akkerbouw 
 Antoon van Vugt     CZAV
 Drees Beekman     Agrifirm     
 Gert Sikken Suikerunie
 Roel Schutten ZLTO 
 IJzebrand Rijzebol LTO Nederland 
 Jan Paul van Hoven     KMWP 
 Vinus Zachariasse     GKC 
 Adrie Beulens Wageningen UR 
 Ton v/d Voort v/d Kleij  Kverneland Group Mechatronics BV 
 Michel Berkelmans EL&I 


De Programmaleiding bestaat uit:

Henny van Gurp    ZLTO Projecten 06 212 124 53   
Peter Paree  ZLTO Projecten 06 212 124 35  
Adrie Beulens
 Wageningen UR 06 50 60 80 49
 
Margreet Jongema  Projecten LTO Noord  06 203 909 47  

Voor meer informatie of vragen over PPL kunt u contact opnemen met de programmaleiding

via het centraal e-mailadres: gerard.leenaars@zlto.nl

PPL
p/a Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch

     
   
  Henny van Gurp    Peter Paree  Adrie Beulens
  Margreet Jongema    Gerard Leenaars