Gewasbescherming

In het thema Gewasbescherming binnen PPL is er een werkplan gericht op het wieden van onkruid tussen en in de rij. Een ander plan is gericht op werkt aan een techniek voor plaatsspecifieke detectie en beheersing van ziekten en plagen.

Bij het thema gewasbescherming voor precisielandbouw kan gedacht worden aan de volgende onderwerpen:


 • onkruidbeheersing
  • plaatsspecifiek bestrijden meerjarig onkruid
  • plaatsspecifiek doseren bodemherbicide
  • onkruidbestrijding in gewasrij, inclsief plantherkenningssystemen
 • ziektebeheersing
  • plaatsspecifieke meetsystemen voor gewasgezondheid
  • plaatsspecifieke detectie van bodemgebonden ziekten en plagen
  • bladmassa afhankelijk doseren van gewasbeschermingsmiddelen
 • overig
  • integreren van weeradviezen in gewasbescherming
  • loofklappen in aardappelen i.c.m. plaatsspecifiek doseren van loofdodingsmiddelen
  • plaatsspecifieke granulaat toediening (tegen nematoden)