Controlled traffic farming

Onder het thema Controlled Traffic Farming wordt momenteel onder andere gewerkt aan GPS navigatie op de akker voor ondere de toepassing bij bemesting en gewasbescherming.

Bij het thema controlled traffic farming voor precisielandbouw kan gedacht worden aan de volgende onderwerpen:
  • Realisatie en testen van een padplanningsmodule.
  • Route optimalisatie: ontwikkelen en testen van route optimalisatie en koppeling aan headland-management systemen.
  • Permanent onbereden bedden & minimale grondbewerking
  • Rijpaden op grasland
  • Brandstofverbruik bij CTF vormen: meting brandstofverbruik in proeven met CTF en effecten van de mate van CTF op het brandstofverbruik.
  • Oplossen/identificeren van knelpunten van werktuigen bij toepassen van rijbanenteelt.
  • Extensieve grondbewerkingsvormen die minder uitstoot van broeikasgassen tot gevolg hebben dan conventionele methoden.
  • Brandstofverbruik en benchmarking: ontwikkelen meetsysteem en opzetten database om brandstofverbruik bij bewerkingen plaatsspecifiek in kaart te brengen.
  • Kartering bodemverdichting: ontwikkelen van een on-the-go meetsysteem voor trekkracht tijdens grondbewerkingen.
  • Plaatsspecifieke grondbewerking: rekenregels op basis van bodemkaarten en/of real-time metingen.