Nieuwsberichten

PPL-rapporten en resultaten opgenomen in www.precisielandbouw.eu

Het Programma Precisie Landbouw (PPL) is afgelopen. Deze website verdwijnt op termijn.

Alle informatie, de PPL-rapporten en resultaten, blijft behouden en is nu geplaatst in de verschillende dossiers van de website www.precisielandbouw.eu.

www.precisielandbouw.eu

vriendelijke groet,
Programmaleiding PPL
 lees verder ...
donderdag 12 september 2013

In thema algemeen is rapport voor Octasia Sturing&testgroepen PL (095) gekomen

Het project Octasia Sturing&testgroepen PL is door de initiatiefnemers Agrifirm, CZAV, Landbouwcommunicatie, SuikerUnie en Nedato als bedrijfsoverstijgend ingediend binnen het thema algemeen.

 lees verder ...
maandag 8 juli 2013

Rapportage Plantspecifieke data uit onkruidherkenning (138) opgeleverd

Steketee leverde het project Plantspecifieke data uit onkruidherkenning op.
 lees verder ...
donderdag 4 juli 2013

Rapport Online taakkaart Granulaten (131) ingediend binnen thema gewasbescherming

Initiatiefnemer Agrifirm heeft het project Applicatie Online taakkaart Granulaten opgeleverd.
 lees verder ...
dinsdag 2 juli 2013

Binnen thema gewasbescherming is Rapport Volvelds automatisch onkruid bestrijden (094) opgeleverd

Het project Volvelds automatisch onkruid bestrijden is door de initiatiefnemers Bio Trio, T. Vaalburg, Naaijkens Innovative Design, Steketee en Bio SBF als bedrijfsoverstijgend ingediend.

 lees verder ...
maandag 1 juli 2013

Product Ontwikkelen taakkaarten op basis van een Veris MSP3 sensorplatform (121) opgeleverd

Agrometius leverde het project Ontwikkelen taakkaarten op basis van een Veris MSP3 sensorplatform op. Resultaat van het project: er zijn taakkaarten ontwikkeld op basis van een Veris MSP3 sensorplatform met pH, OS en EC metingen (0-30 cm en 0-90 cm) zodat concrete toepassing van sensortechnologie een stap dichterbij komt.

 lees verder ...
vrijdag 28 juni 2013

IJKakker van start

Woensdag 19 juni is op PPO Proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond het project ‘IJKakker’ formeel van start gegaan. Tijdens de goed bezochte startbijeenkomst schetste IJzebrand Rijzebol van de vakgroep akkerbouw van LTO Noord het belang van precisielandbouw en de bijbehorende onderlinge data uitwisseling voor de akkerbouw.
 lees verder ...
woensdag 26 juni 2013

Slotevent PPL op 11 september

Op woensdag 11 september van 9.30 tot 12.30 uur zal het slotevent PPL plaatsvinden voor betrokkenen bij het Programma Precisie Landbouw (PPL). Initiatiefnemers, uitvoerende partijen, stuurgroepleden en andere betrokkenen zullen in een besloten bijeenkomst in de VIP ruimte van Potato Europe 2013 het programma gezamenlijk afsluiten. Aansluitend is er in de middag de mogelijkheid om onze PPL akker (demoveld) te bezoeken en andere niet PPL activiteiten te bekijken.
 lees verder ...
donderdag 13 juni 2013

Jaarverslag 2012 voor Noordelijke Precisielandbouwgroep

Het jaarverslag 2012 van Project 'Van precisielandbouw naar beslissingsondersteunende techniek'  is verschenen. De Noordelijke Precisielandbouwgroep is het samenwerkingsverband van Spinof, De Wadden en Het Hogeland.
 lees verder ...
woensdag 15 mei 2013

Binnen thema Bemesting is Precies op het perceel (137) opgeleverd

Het project Precies op het perceel (137) van initiatiefnemer BLGG had als doel een app te ontwikkelen die na het uploaden van geogerefereerde perceelinformatie, de informatie omzet in voor de gebruiker praktische werkeenheden.
 lees verder ...
dinsdag 14 mei 2013

Binnen het thema Controlled Trafic Farming is Verbreding basis onder autonome navigatie opgeleverd

'Het project Verbreding basis onder autonome navigatie (135) van de initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Van de Borne Aardappelen, BLGG, Groene Kennis Coöperatie, ZLTO en Naaijkens Innovative Design was een als bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek.
 lees verder ...
maandag 13 mei 2013

Rapport Finetuning autonome spuitmachine (129) ingediend

Het project Finetuning autonome spuitmachine (129) is door initiatiefnemer Consortium Aardbeientelers West-Brabant als maatwerkontwikkelverzoek ingediend.
 lees verder ...
vrijdag 10 mei 2013

Project Gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek doseren (080) afgerond

Het project Gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek doseren (80) was een bedrijfsoverstijgend ontwikkeldverzoek van  de initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Wiski, CZAV, Groene Kennis Coöperatie, Homburg Machinehandel en Rometron.
 lees verder ...
donderdag 9 mei 2013

Groeimodel aardappel in QMS akkerbouw (097) opgeleverd

Doel van dit project: het garanderen dat er wekelijks relevante informatie over gewasgroei van een perceel beschikbaar komt waarmee de teler/adviseur kan vergelijken en teeltmaatregelen kan nemen. Hiervoor nodig zijn vergelijkingslijnen van een groeimodel aardappelen in de parametergrafieken van de applicatie QMS akkerbouw, gebaseerd op geselecteerde teeltdoelen en rassen, gekozen invloed factoren en meetgegevens van plaatselijke klimatologische veldomstandigheden

 lees verder ...
vrijdag 3 mei 2013

Autonome voertuigen in open teelten (079)

Het project Autonome voertuigen in open teelten (79) van initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Landbouw Communicatie, ZLTO, Homburg Machinehandel, Naaijkens Innovative Design, KWH Holland en Tyker Technology was ingediend als bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek en had als doel: stimulering van de ontwikkeling en implementatie van autonome voertuigen in de Nederlandse land- en tuinbouw.

 lees verder ...
donderdag 2 mei 2013

Opgeleverd: Onderbouwing variabele basis taakkaart (108)

Het project Onderbouwing variabele basis taakkaart (108) van initiatiefnemer Agrifirm had als doel om tussen databronnen van meerdere seizoenen, van een perceel, wetenschappelijk onderbouwde verbanden te leggen. Hiermee kan worden beoordeeld of het mogelijk is om voor percelen uit historische databronnen een variabele basis taakkaart te construeren en welke databronnen daarvoor het meeste perspectief leveren.

 lees verder ...
woensdag 1 mei 2013

Eindrapport App-X (054) opgeleverd

Het project App-X (054) van initiatiefnemer BLGG had als doel het aanbieden van een online app (voorlopige werknaam X) waarmee de Nederlandse akkerbouwer en/of voorlichter de bodem- en gewasstatus kan beoordelen en waarmee hij kan berekenen of een (bij)bemesting met een of meerdere nutriënten nodig is.

 lees verder ...
maandag 29 april 2013

Nieuw rapport: Sensor fusion en beeldverwerking voor selectief oogsten Broccoli (119)

Het project Sensor fusion en beeldverwerking voor selectief oogsten Broccoli (119) van initiatiefnemer Mijno van Dijk had als doel om met beeldvormende technieken en combinaties van sensoren Broccoli te karakteriseren zodat vastgesteld kan worden welke kroppen wel en welke nog niet geoogst dienen te worden. lees verder ...
vrijdag 26 april 2013

Project 'Meer met taakkaarten in Integraal Pakket akkerbouw 2015 (123)' afgerond

Het project Meer met taakkaarten in Integraal Pakket akkerbouw 2015 (123) van initiatiefnemer Wiski had als doel om in 2012 nog een aantal toepassingen te implementeren op het bedrijf en enkele bedrijfsspecifieke knelpunten op te lossen.

 lees verder ...
donderdag 25 april 2013

Integraal pakket “akkerbouw 2015” (070) opgeleverd

Het project Integraal pakket “akkerbouw 2015” (070) van initiatiefnemer Wiski had als doel: het stimuleren van precisielandbouwtoepassingen in de akkerbouw.

 lees verder ...
woensdag 24 april 2013

App for health (Sugarbeets) (127)

Het project App for health (Sugarbeet) (127) van initiatiefnemer Suiker Unie heeft een web based applicatie opgeleverd met een advies voor optimale bestrijding van bladschimmels in suikerbieten  met gebruikmaking van monitoren, teeltregistraties en andere databronnen uit de ‘cloud’.

 lees verder ...
dinsdag 23 april 2013

Weer 2 projecten opgeleverd binnen PPL 1) Perceel ID (066)

Doel van Perceels ID was het uitwerken van een methodiek die het mogelijk maakt om gegevenssets uit verschillende bronnen, die betrekking hebben op eenzelfde perceel, automatisch aan elkaar te koppelen. lees verder ...
dinsdag 26 maart 2013

2) App for Growth (126)

Doel van het project App for Growth (Sugarbeets) van initiatiefnemer Suiker Unie was de oplevering van een applicatie, welke gebruik maakt van actuele teeltregistratie. lees verder ...
maandag 25 maart 2013

Brandstof besparen met gps-systeem, Veldpost 08/2013

De Veldpost van 2 maart stond grotendeels in het teken van precisielandbouw. Ook PPL kwam aan de orde in een interview met Peter Paree die deel uitmaakt van de programmaleiding.  lees verder ...
dinsdag 5 maart 2013

Sensing thermische banden (134) opgeleverd

Binnen het thema Algemeen heeft initiatiefnemer Van den Borne Aardappelen afgelopen maand het project Sensing thermische banden (134) opgeleverd. Doel van dit project is nagaan of thermische en multispectrale beelden voor ziektedetectie of andere vraagstukken (bemesting, beregening) landbouwkundige toepassingen opleveren.

 lees verder ...
woensdag 27 februari 2013

Verkenning automatische verwijderingstechnieken

Onlangs heeft initiatiefnemer Consortium Bolletelers NH het project Verkenning automatische verwijderingstechnieken (104) opgeleverd binnen het thema gewasbescherming.

 lees verder ...
vrijdag 1 februari 2013

Nieuw rapport: Automatisch onkruid bestrijden in de rij Fase4C-II

Het project Automatisch onkruid bestrijden in de rij Fase4C-II (86) van initiatiefnemer Steketee was een maatwerkontwikkelverzoek in het thema gewasbescherming. Het doel van dit project was het doorontwikkelen van hardware en software om de machine marktrijp te maken.
 lees verder ...
maandag 28 januari 2013

Nieuw rapport: Factoren en protocol voor inzetbaarheid sensoren

Binnen het thema bemesting werd eerder deze maand het bedrijfsoverstijgend project; Factoren en protocol voor inzetbaarheid sensoren (139) van de initiatiefnemers Agrifirm, BLGG en ZLTO opgeleverd.

 lees verder ...
maandag 28 januari 2013

Project maakt gebruikt van in PPL ontwikkeld optimalisatieprogramma GAOS

Het project ‘Akkerbouw in Groen en Blauw’ (AG&B), gefinancierd door de regio, Provincie Zuid Holland en het Ministerie van EZ gaat het laatste jaar in. Ook in 2013 zullen weer 15 ha akkerranden aangelegd worden met variabele breedte, zodanig dat er een optimaal compromis gesloten wordt tussen de natuurakker en de cultuurakker. Dit wordt gedaan m.b.v. het optimalisatieprogramma GAOS (Geo-Akker-Optimalisatie-Service), dat door HW-akkerbouwers samen met Wageningen Universiteit en Alterra ontwikkeld is met o.a. financiële ondersteuning door het Programma Precisielandbouw (PPL).

 lees verder ...
woensdag 23 januari 2013

H-Wodka organiseert discussie ‘Plaats specifiek perceelmanagement van de Kaart in de Hoekse Waard

Op 6 december jongstleden waren akkerbouwers, bodem- en gewasspecialisten, onderzoekers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bijeen om de resultaten van het PPL project ‘Plaats specifiek perceelmanagement van de Kaart in de Hoeksche Waard’ van initiatiefnemer H-WodKa te bespreken.

 lees verder ...
dinsdag 18 december 2012

Nieuw rapport: Real-time (3D) visualisatie perceelsdata

Het project Real-time (3D) visualisatie perceelsdata (141) van initiatiefnemer Naaijkens ID is binnen het thema algemeen opgeleverd. lees verder ...
maandag 17 december 2012

Nieuwe opgeleverde projecten

De afgelopen weken zijn binnen de verschillende thema’s van PPL weer projecten opgeleverd door de initiatiefnemers. Het gaat om:
122 - PSPM van de kaart2 
* 096 - Zones met Opbrengstpotentieel
   
vrijdag 14 december 2012

Rapport Precisietoediening van mineralen met dierlijke mest opgeleverd

De intiatiefnemers Agritip, CZAV en Landbouw Communicatie hebben recent binnen het thema Bemesting het bedrijfsoverstijgende project Precisie toediening van mineralen met dierlijke mest opgeleverd.

 lees verder ...
dinsdag 27 november 2012

Nieuwsbrief 8, november 2012

dinsdag 27 november 2012

Nieuw rapport: Sensorgestuurde advisering van Stikstof

Bedrijfsoverstijgend project van dertien initiatiefnemers opgeleverd. Maar liefst 13 initiatiefnemers binnen PPL hebben het onlangs gezamenlijk een resultaat opgeleverd.

 lees verder ...
dinsdag 20 november 2012

Rapportage Opbrengstmeting rooivruchten (128) opgeleverd

Initiatiefnemer Naaijkens ID heeft recent het project Opbrengstmeting rooivruchten (128) opgeleverd. Doel van dit project was het doorontwikkelen van het prototype opbrengstmeetsysteem naar een systeem dat breed kan worden ingezet op verschillende typen rooimachines en dat tevens aansluit op standaarden voor gegevensuitwisseling (ISOBUS).
 lees verder ...
woensdag 7 november 2012

Nieuw rapport: Praktijkimplementatie Yara N-sensor 2012 (109)

Recent heeft initiatiefnemer Agrifirm het project Praktijkimplementatie Yara N-sensoer 2012 (109) opgeleverd.

 lees verder ...
dinsdag 6 november 2012

PPL op de ATH

In september jl maakte PPL onderdeel uit van de Akker van de Toekomst. Bekijk een impressie: Akker van de Toekomst - Precisielandbouw. lees verder ...
donderdag 25 oktober 2012

Nieuw rapport: Oplevering rijenbemesting aardappelen (46)

Binnen het thema bemesting hebben initiatiefnemers  CZAV, LandbouwCommunicatie, Nedato en Suiker Unie het bedrijfsoverstijgende project ‘Rijenbemesting aardappelen maart 2011 (46)’ opgeleverd.

 lees verder ...
woensdag 17 oktober 2012

Hoge resolutie ISOBUS Sectiebesturing (106) opgeleverd door initiatiefnemer SBG Innovatie

Initiatiefnemer SBG Innovatie heeft in september het project ‘Hoge resolutie ISOBUS sectiebesturing’ opgeleverd. Het doel van dit project dat valt onder het thema Controlled Traffic Farming is het ontwikkelen van sectiebesturingssoftware om via de ISOBUS veldspuiten en kunstmeststrooiers met de hoogst mogelijke resolutie aan te kunnen sturen.
 lees verder ...
dinsdag 9 oktober 2012

Generiek besturingsplatform (99) : Een Modulair softwareplatform voor precisielandbouw

Initiatiefnemer Naaijkens ID heeft recent binnen het thema Controlled Traffic Farming het project ‘Generiek besturingsplatform’ opgeleverd. Doel van het project was het ontwikkelen van basislagen en een basisapp, waarop tal van specifieke Apps kunnen draaien. Er is een win32 basislaag ontwikkeld welke communiceert met ISOBUS.
 lees verder ...
vrijdag 28 september 2012

Spuiloogketen lanceert website, Boerderij 09/2012

Het platform Spuiloogketen wil het verantwoord gebruik van spuiloog bevorderen. Initiatiefnemers zijn ...
 lees verder ...
donderdag 27 september 2012

Initiatiefnemers vormen platform ‘spuiloogketen’ en lanceren website

Drie initiatiefnemers in PPL hebben samen met drie andere innovatieve bedrijven de handen ineengeslagen en de intentie uitgesproken om te investeren in de bevordering van verantwoorde productie, distributie, opslag en aanwending van spuiloog. Zo kan in de hele spuiloogketen de kwaliteit van de operaties geborgd worden.
 lees verder ...
maandag 17 september 2012

Nieuwsbrief 7, september 2012

maandag 3 september 2012

SBG Innovatie levert ook project ISOBUS Inertial Measurement Unit op

Initiatiefnemer SBG Innovatie heeft in augustus ook het project ISOBUS Inertial Measurement Unit (105) opgeleverd. Dit valt eveneens binnen het thema Controlled Traffic Farming.
 lees verder ...
woensdag 29 augustus 2012

SBG Innovatie levert project ISOBUS Power Control and Implement Unit op

Initiefnemer SBG Innovatie leverde onlangs het project ISOBUS Power Control and Implement Unit op. Er wordt een hardware module opgeleverd welke de stroomvoorziening regelt, monitort en schakelt. Die de data-uitwisseling tussen de RTK-DGPS besturing van de trekker en het werktuig regelt en een mogelijkheid heeft om direct zowel hydrauliek als sensoren te kunnen koppelen. De module heeft een robuuste connector om werktuigen te koppelen, een connector voor de stroomaanvoer, een connector voor datacommunicatie op de trekker en een connector om hydrauliek en sensoren te koppelen.
 lees verder ...
dinsdag 21 augustus 2012

Rapportage Autonome spuitmachine in aardbei opgeleverd (045)

Het project Ontwikkeling autonome spuitmachine in aardbei is door initiatiefnemersgroep Aardbeientelers West Brabant ingediend. Er wordt een technisch functioneel prototype van een spuit opgeleverd en gedocumenteerd. Het prototype kan autonoom navigeren door het gewas, en door middel van sensoren, concept beslisregels en geoptimaliseerde spuittechniek biomassa-afhankelijk fungiciden doseren. Het functioneren van de navigatie in combinatie met de spuittechniek wordt bij oplevering getest onder geconditioneerde omstandigheden (is de navigatie en afgifte naar verwachting).
 lees verder ...
maandag 20 augustus 2012

Nieuwe rapportage: Plaatsspecifiek toedienen van granulaat (63)

De initiatiefnemersgroep Precisielandbouw Oost Drenthe heeft binnen het thema gewasbescherming de rapportage van het project ‘Plaatsspecifiek toedienen van granulaat’ opgeleverd. Doel van dit project is het ontwikkelen van een werkmethode om plaatsspecifiek granulaat toe te kunnen dienen ter voorkoming van alen schade in de teelt van aardappelen. De opdracht is in juni 2012 afgerond.
 lees verder ...
vrijdag 22 juni 2012

Rometron levert rapportage op over PWM modulatie en depositie van een spotspray (90)

Iinitiatiefnemer Rometron heeft onlangs binnen het thema gewasbescherming de rapportage over PWM modulatie en depositie van een spotsspray opgeleverd. Het doel van dit project is tweeledig. Namelijk 1) het effect te onderzoeken van de PWM-modulatie op de depositie en 2) de depositie te onderzoeken van een spotspray die op een target plant wordt uitgebracht.
 lees verder ...
woensdag 20 juni 2012

Nieuwsbrief 6, juni 2012

woensdag 6 juni 2012

Spuiloog emissiearm toedienen in de wortelzone tijdens het aanaarden

Akkerbouwer Aad.Robaard in Dronten is hier spuiloog emissiearm aan het toedienen in de wortelzone tijdens het aanaarden. Deze werkwijze is vorig jaar onderzocht in het Programma Precisie Landbouw en leverde zeer positieve resultaten, qua kosten, opbrengsten en milieueffecten, waarmee de praktijk nu aan de slag gaat. (foto Studio Kastermanslees verder ...
dinsdag 8 mei 2012

Gestandaardiseerde database tbv Attendering (37) opgeleverd door KMWP

Het doel van dit project is het bijdragen aan de Global Gap-compliancy van de bedrijfsvoering van gebruikers/akkerbouwers, door het opleveren van een (tijdelijke) standaard database gevuld met actuele data die nodig zijn voor de Attenderingswebservice.
 lees verder ...
vrijdag 4 mei 2012

KMWP levert attenderingsfunctionaliteit (36) op

Het doel van dit project is het bijdragen aan de Global Gap-compliancy van de bedrijfsvoering van gebruikers/akkerbouwers, door het opleveren van attenderings-functionaliteit in de vorm van een gestandaardiseerde webservice. Deze webservice ondersteunt het proces van GBM-keuze ten behoeve van bespuitingen.


 lees verder ...
donderdag 3 mei 2012

Eerste WURKS training Precisielandbouw voor leerlingen Helicon bij PTC⁺ Dronten

Op maandag 19 maart en woensdag 28 maart jl. namen zeven 3e jaars leerlingen van de MBO-opleiding nivo IV Manager Agrarisch Loonwerk van Helicon, deel aan de eerste tweedaagse training Precisielandbouw bij PTC⁺ Dronten. Door te oefenen met verschillende technische toepassingen van precisielandbouw, kregen de leerlingen een goed beeld van de mogelijkheden van deze tak van sport.
 lees verder ...
donderdag 12 april 2012

Nieuwsbrief 5, maart 2012

woensdag 28 maart 2012

Suiker Unie levert project Unitip vooronderzoek Duurzaamheids Advies

Doel van dit project: Op perceel niveau volledig inzicht op duurzaamheid, door een benchmark van het perceel met de 25% besten uit de regio, het regiogemiddelde en met het landelijk gemiddelde. Het adviessysteem Unitip-online van Suiker Unie wordt daartoe uitgebreid met duurzaamheid-kenmerken, vooral op energieverbruik en milieubelasting.
 lees verder ...
dinsdag 27 maart 2012

Tyker Technology levert het project 'Uitwisselen taakinformatie' op

Doel van dit project was het ontwikkelen van een webservice waarmee field boundaries en taakinformatie kunnen worden uitgewisseld, beheerd en opgeslagen.
 lees verder ...
maandag 26 maart 2012

Initiatiefnemers 3e tranche bekend

Eind februari zijn de initiatiefnemers van de 3e tranche PPL bekend geworden. Totaal werd er in de 3e tranche voor ruim 3,6 miljoen euro aan werkplannen gemeld, hetgeen aangeeft dat er met veel enthousiasme en energie aan de verdere ontwikkeling van precisie landbouw gewerkt wordt. De derde tranche heeft echter een vastgestelde omvang van ca. 0,9 miljoen euro. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moesten worden.
 lees verder ...
vrijdag 23 maart 2012

Nieuwe rapportage: Map based CTF (GAOS2)

Het project Map based CTF (GAOS2) (61) van initiatiefnemers HWodKa, SBG Innovatie, Tyker Technology en ZLTO is een bedrijfsoverstijgend initiatief met als doel: een methode te verschaffen voor een efficiënte en effectieve benutting van de ruimte door toepassing van CTF t.b.v. het bedrijven van Precisielandbouw.
 lees verder ...
maandag 19 maart 2012

Weer vijf producten opgeleverd binnen PPL

De afgelopen weken zijn er door de initiatiefnemers binnen PPL weer verschillende producten opgeleverd. Eén binnen het thema algemeen (Biomassa Sensing met UAV’s) twee binnen het thema bemesting namelijk: Ontwikkelen en Testen Carbon- en Water Footprint module voor MasterLink en Praktijkimplementatie Yara N-sensor. En ook twee binnen het thema Controlled Traffic Farming, te weten: Ontwikkeling functionele compostzaaimachine en Map based CTF (GAOS2).
 lees verder ...
maandag 19 maart 2012

Nieuwe rapportage: Praktijkimplementatie Yara N-sensor

Het project Praktijkimplementatie Yara N-sensor (74) van initiatiefnemer Agrifirm Plant had als doel: telers middels demonstratieobjecten overtuigen dat sensortechnologie en precisielandbouw met de Yara N-sensor praktijkrijp is. En meetdata vastleggen en benutbaar maken voor lopend en toekomstig onderzoek.
 lees verder ...
vrijdag 16 maart 2012

Nieuwe rapportage: Ontwikkeling functionele compostzaaimachine

Het project Ontwikkeling functionele compostzaaimachine (56) van initiatiefnemer Bio SBF had als doel 1) Het ontwikkelen van een praktijkrijpe preventiemethode om onkruid in fijnzadige gewassen te voorkomen 2) Het vergaand sluiten van de mestkringloop op (biologische) bedrijven door gebruikmaking van door henzelf geproduceerde maaimeststoffen
 lees verder ...
vrijdag 16 maart 2012

Nieuwe module: Ontwikkelen en Testen Carbon- en Water Footprint module voor MasterLink

Het project Ontwikkelen en Testen Carbon- en Water Footprint module voor MasterLink (49) van initiatiefnemer Agrifirm Plant had als doel om op bedrijfs/gewasniveau inzicht te kunnen verschaffen in milieubelasting aan afnemers en samenleving. Hiervoor is een Module in Masterlink opgeleverd voor berekenen van de kengetallen van carbon- en waterfootprint op gewas- en bedrijfsniveau.
 lees verder ...
donderdag 15 maart 2012

Nieuwe rapportage: Biomassa sensing met UAVs

Het project Biomassa sensing met UAVs van initiatiefnemer Jacob v.d. Borne had als doel om eind 2011 een afgewogen beslissing te nemen over de investeringen voor een operationeel UAV bedrijfssysteem.
 lees verder ...
woensdag 14 maart 2012

Rapportage beschikbaar: Plantherkenning met fluorescentie

Binnen het thema gewasbescherming heeft initiatiefnemer Rometron onlangs het project Plantherkenning met fluorescentie (64) opgeleverd. Het doel van dit project is het verder ontwikkelen van de fluorescentie sensor van Rometron om plantherkenning mogelijk te maken.
 lees verder ...
maandag 5 maart 2012

Nieuwe rapportage beschikbaar: Besturing VLOS op basis van windmeter

Binnen het thema gewasbescherming is onlangs het rapport Besturing VLOS op basis van windmeter door initiatiefnemer KWH Holland opgeleverd. VLOS staat voor: Variabele LuchtOnderSteuning. lees verder ...
donderdag 1 maart 2012

Kennis uitwisseling centraal tijdens PPL excursie

Bijna 50 personen uit alle geledingen van PPL (initiatiefnemers, Stuurgroepleden en kennis coördinatoren) namen maandag 27 februari deel aan de derde excursie van het Programma Precisie Landbouw (PPL).
 lees verder ...
dinsdag 28 februari 2012

Eerste deel opgeleverd: Ontwikkeling beslissingsondersteunende systemen voor bijbemesten gewassen

Het eerste deel van het bedrijfsoverstijgende project ’Ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor bijbemesten gewassen’’, dat is ingediend door de initiatiefnemers BLGG, Agrifirm Plant, HWodKa, Wiski, Landbouwcommunicatie, Kverneland en ZLTO is in februari 2012 opgeleverd.
 lees verder ...
vrijdag 24 februari 2012

Project van SensiSpray afgerond

Dit project van initiatiefnemer Homburg had als doel: Het verbreden van de toepassingsmogelijkheden van SensiSpray op akkerbouwbedrijven in Nederland. De opdracht is in december 2011 afgerond.

 lees verder ...
maandag 6 februari 2012

Nieuwsbrief 4, februari 2012

donderdag 2 februari 2012

Monitoring PPL

Op verzoek van en in opdracht van de stuurgroep hebben Peter Paree en Prof. Dr. Marko Hekkert een analyse uitgevoerd naar PPL als Innovatiesysteem. Monitoring is een belangrijk onderdeel van het programma, hiermee wordt namelijk duidelijk wat de effecten zijn van het project in de sector, wat de knelpunten zijn en wat het oplevert, zowel direct als indirect.
 lees verder ...
dinsdag 31 januari 2012

Workshop “Precisielandbouw, je kunt er vandaag al mee beginnen!”

Precisielandbouw is volop in beweging. In deze door ZLTO georganiseerde workshop op donderdag 9 februari as. laten de ZLTO, NSO* en COM** aan u als ondernemende agrariër zien dat precisielandbouw geen hype is maar een middel om uw bedrijfsvoering te optimaliseren.
 lees verder ...
donderdag 12 januari 2012

Reststoffen bewijzen hun waarde als kunstmestvervanger

Mineralenconcentraat en spuiloog zijn goede vervangers van kunstmest in de aardappelteelt. Dat is de uitkomst van onderzoek dat WUR-PPO Westmaas dit jaar heeft uitgevoerd. De resultaten werden vrijdag 9 december bekendgemaakt tijdens het symposium van de stichting NCOR (Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Rijenbemesting).
 lees verder ...
woensdag 14 december 2011

Binnen PPL ontwikkelde strokenfrees van Kuipers en Pol wint prijs voor duurzaamheid

Landbouwmechanisatiebedrijf Kuipers uit Greonterp/Witmarsum en Henk Pol uit Uffelte hebben de Friesch Dagblad-duurzaamheidsprijs gewonnen met de strokenfrees. Met deze binnen PPL ontwikkelde frees kan in minder werkgangen worden gefreesd, bemest en gezaaid.
 lees verder ...
dinsdag 13 december 2011

Nieuwe rapportage: GPS coördinaat conversie applicatie tbv GEOseed

Het project GPS coördinaat conversie applicatie tbv GEOseed is door initiatiefnemer Kverneland ingediend. Het ontwikkelverzoek omvatte de ontwikkeling van een conversie unit die zowel GPS- als machineonafhankelijk de positie vertaald naar een zaaipositie ten opzichte van een ingestelde AB lijn op het veld.
 lees verder ...
vrijdag 9 december 2011

Nieuwe rapportage beschikbaar: Integrale PL onderwijsmodule HAS

Dit project is door initiatiefnemer Groene Kennis Coöperatie (GKC) ingediend met als doel: het inrichten van een Integrale PL Onderwijsmodule.
 lees verder ...
vrijdag 9 december 2011

Onderzoek naar gebruikte standaarden voor data uitwisseling van FMIS

Initiatiefnemer AGCO is geïnteresseerd in informatie over welke FMIS er op dit moment bij akkerbouw bedrijven in volgende continenten en landen in gebruik zijn.
 lees verder ...
vrijdag 9 december 2011

Eindrapportage Adviesregels praktijkperceel pootaardappelen is opgeleverd

Dit project is ingediend door initiatiefnemer Spinof/Hogeland/Wadden/Mijno van Dijk. Met als doel het beschikbaar krijgen van N-bemestingsadvies op basis van sensorinformatie om plaats specifiek te kunnen bemesten in de pootaardappelteelt.
 lees verder ...
donderdag 8 december 2011

Nieuwe rapportage beschikbaar: PPL zodebemester II

Het project PPL zodebemester II is door initiatiefnemer Landbouwcommunicatie en Slootsmit ingediend. Met als doel het testen van de praktijkversie van de PPL Zodebemester om drijfmest en N uit reststromen precies en emissiearm toe te dienen.
 lees verder ...
donderdag 8 december 2011

Bio Trio, Suiker Unie en Steketee leveren eindrapportage op: Plant specifieke GB

Door veldtesten van de Steketee onkruidwieder en Wageningen UR technieken is een ‘top of the bill’ toepassing beschikbaar, die zonder problemen bij demonstraties wordt ingezet.
 lees verder ...
woensdag 7 december 2011

Nieuwsbrief 3, november 2011

dinsdag 22 november 2011

Inschrijven voor PPL weer mogelijk: 3e tranche

Het is weer mogelijk om in te schrijven voor het Programma Precisie Landbouw (PPL) tot 1 december 2011. Het gaat dan om een inschrijving voor de 3e tranche.

 lees verder ...
maandag 14 november 2011

HWodKA levert PlaatsSpecifiek PerceelsManagement van de kaart op

Doel van dit initiatief was het leveren van een bijdrage aan de kennis over de samenhang tussen ruimtelijke variatie in bodemeigenschappen en gewasontwikkeling ten behoeve van PSPM.
 lees verder ...
vrijdag 11 november 2011

KMWP heeft Basisfunctionaliteit beheer perceelsinformatie opgeleverd

Het doel van dit project was het ontwikkelen van een basisfunctionaliteit, gebaseerd op open standaarden, voor het beheren van de perceelinformatie, die de basis vormt voor allerlei registraties. Deze zgn. bouwplanmodule maakt deel uit een open architectuur waarin perceelinformatie met andere data kan worden geïntegreerd; in PPL in eerste instantie met sensordata.
 lees verder ...
vrijdag 11 november 2011

Landbouwcommunicatie en Slootsmit hebben de Zodebemester afgerond

Doel van dit onderzoek was het testen van specifieke apparatuur (PPL Zodebemester) om drijfmest en N uit reststromen precies en emissiearm toe te dienen en het vergelijken van de werking van meststoffen uit reststromen toegepast met deze machine om kunstmest N te vervangen op grasland.
 lees verder ...
donderdag 10 november 2011

Studiemiddag ‘En nu vooruit met GPS!’ op 23 november 2011

DLV Plant team akkerbouw zuidwest organiseert samen met de Rabobank een studiemiddag ‘en nu vooruit met GPS’. Deze studiemiddag zal gehouden worden op woensdag 23 november 2011 van 13.00 tot 18.30 uur.  PPL is met een stand vertegenwoordigd tijdens deze middag.

 lees verder ...
woensdag 9 november 2011

Precisielandbouw ook op gras, Nieuwe Oogst 11/2011

Spuiloog goedkope vervanger van gangbare kunstmest.
Precisielandbouw is niet alleen voor akkerbouwers. Veehouders kunnen er voordeel mee halen in combinatie met vloeibare kunstmestvervangers. Dat stelt Herre Bartlema van Landbouwcommunicatie.
 lees verder ...
dinsdag 8 november 2011

Tweede editie van Agrotechniek Holland in Biddinghuizen

De tweede editie van AgroTechniek Holland (ATH), het tweejaarlijkse vakevenement voor agrarisch Nederland dat in 2010 zo succesvol is gelanceerd, vindt plaats van woensdag 5 tot en met zaterdag 8 september 2012. Opnieuw is 180.000 m2, ofwel 18 hectare, van het Walibi-terrein in Biddinghuizen beschikbaar voor fabrikanten, importeurs en dealers in landbouwmechanisatie die hun nieuwe machines en producten willen laten zien aan de verwachte tienduizenden boeren en loonwerkers.
 lees verder ...
woensdag 26 oktober 2011

Precisielandbouw bemestingsadvies (076) opgeleverd door Initiatiefnemer CZAV

Het doel van dit project binnen het thema mest is voor telers een tool te ontwikkelen die een e-mail stuurt wanneer geconstateerd wordt dat een perceel te ver afwijkt ten opzichte van vergelijkbare percelen binnen mijnakker.nl. Met het online beschikbaar maken en krijgen van gegevens op het veld voor adviseur en teler wordt gerichter (bij)bemest en wordt ingespeeld op de normen en plaatsspecifieke afwijkingen in een perceel. Met als gevolg dat er minder mest nodig is per oppervlakte-eenheid. Het advies is in oktober 2011 afgerond.
 lees verder ...
dinsdag 25 oktober 2011

Symposium mestaanwending op klei op maandag 19 december

In de tweede tranche van het Programma Precisie Landbouw (PPL) is in opdracht van CZAV onderzoek uitgevoerd naar de aanwending van dierlijke mest op klei.

Voorjaar 2010 is op proefboerderij Rusthoeve een demonstratie gegeven van de verschillende aanwendmethoden voor aardappelen op klei. ALTIC heeft in samenwerking met HAS Kennistransfer Den Bosch een literatuurstudie en marktanalyse uitgevoerd naar de mogelijkheden van snelle in-line mineralenanalyse van drijfmest. Door PRI is een publicatie geschreven waarin alle onderzoek naar de horizontale en verticale verdeling bij mestaanwending bijeen is gebracht.

Het symposium hierover belooft een interessante mix te worden van enkele inleidingen afgewisseld met een stevige, praktische discussie over de toekomst van mestaanwending op kleigronden.
 lees verder ...
vrijdag 21 oktober 2011

Spuiloog scoort beste als vloeibare meststof

Spuiloog, de reststof uit luchtwassers van intensieve veehouderijbedrijven, in combinatie met drijfmest geeft betere bemestingsresultaten dan drijfmest met mineralenconcentraat of urean. Dat blijkt uit een proef die deze zomer door onderzoekers van PPO-AGV en Livestock Research van Wageningen UR is uitgevoerd.
 lees verder ...
donderdag 20 oktober 2011

Weer vier producten opgeleverd door initiatiefnemers binnen PPL

De afgelopen weken zijn weer enkele producten opgeleverd. Het gaat zowel om enkele bedrijfsoverstijgende ontwikkelverzoeken als individuele initiatiefnemers.

Binnen het thema algemeen gaat het om 1 project namelijk:
>> Webservices voor beheer en verwerking van geodata (11)

Binnen het thema bemesting gaat het om drie opgeleverde projecten: namelijk
>> Adviesregels (17)
>> Precisie toediening mineralen met dierlijke mest (onderdeel agronomie) (69)
>> Verificatie remote versus near sensing (23)
 lees verder ...
vrijdag 7 oktober 2011

Nieuwsbrief 2, september 2011

woensdag 21 september 2011

Terug van ‘down under’ – Precisielandbouw en ICT in Nieuw-Zeeland

Lid van de programmaleiding Sjaak Wolfert is terug van weggeweest en heeft zijn ervaringen met precisielandbouw in Nieuw-Zeeland beschreven voor PPL. lees verder ...
donderdag 1 september 2011

Staatssecretaris Bleker op werkbezoek in de Hoeksche Waard, HWodka 07/2011

Dinsdag 13 juli jl. bracht Staatssecretaris Bleker een werkbezoek aan de Hoeksche Waard op uitnodiging van Stichting Hoekschewaards Landschap en LTO-Noord afd. Hoeksche Waard. Bleker maakte o.a. een tussenstop op de Johanna Hoeve, de boerderij van de fam. Noordzij in Numansdorp. Daar kreeg Henk Scheele, voorzitter van de Stichting H-WodKa gelegenheid om de staatssecretaris en zijn gevolg bij te praten over de boereninitiatieven in het kader van het Programma Precisielandbouw PPL en het SOHW-project Akkerbouw in Groen & Blauw.
 lees verder ...
woensdag 20 juli 2011

Symposium “Precisielandbouw verhoogt de opbrengst”

Op 29 juni werd in Lelystad het symposium “Precisielandbouw verhoogt de opbrengst” gehouden. Het symposium werd georganiseerd door de Plant Sciences Group van Wageningen UR in samenwerking met het Programma Precisie Landbouw (PPL). Zo’n honderd deelnemers uit de hele keten woonden het symposium bij. Onder voorzitterschap van Jacob Bartelds werd een programma doorlopen waarbij ook de website www.precisielandbouw.eu en de binnen PPL ontwikkelde rekenregel voor bijbemesting van aardappelen werden geïntroduceerd.
 lees verder ...
donderdag 14 juli 2011

HAS Den Bosch rondt twee PPL projecten voor Suiker Unie af, Agriholland 07/2011

Op 4 juli hebben twee projectgroepen van HAS Den Bosch hun onderzoeken op het gebied van de suikerbietenteelt afgerond. In opdracht van Suiker Unie is in een van de projecten gewerkt aan een verdere kwaliteitverbetering van de beoordeling van duurzaamheid in Unitip. In het tweede project is gewerkt aan een verbetering van het opbrengstmodel suikerbieten in Mijnakker. Beide projecten zijn mede mogelijk gemaakt door medefinanciering van het Programma Precisie Landbouw (PPL).
 lees verder ...
maandag 11 juli 2011

Gewaspatronen uit remote-sensing beelden, Hwodka 06/2011

O.a. door de ontstaansgeschiedenis van de polders en door gebruik in het verleden (akker, weide, boomgaard) kan de kwaliteit van de bodem binnen een perceel behoorlijk variëren. De ruimtelijke variatie kan op zijn beurt leiden tot variatie in gewasontwikkeling en –opbrengst. HWodKa is initiatiefnemer van een onderzoeksproject waarbij gekeken wordt of historische remote sensing beelden gebruikt kunnen worden om gewaspatronen te voorspellen.
 lees verder ...
vrijdag 1 juli 2011

Kunstmest geven met zodebemester, Nieuwe Oogst 06/2011

Kunstmest en drijfmest in één werkgang aanwenden. Dat kan met de gecombineerde bemester, die is ontwikkeld door Landbouwcommunicatie in Wageningen en Slootsmid in Laren.
 lees verder ...
donderdag 30 juni 2011

CPB vindt belastingaftrek voor innovatie kansrijk

Het Centraal Planbureau (CPB) vindt het plan om investeringen in onderzoek en ontwikkeling door ondernemers deels aftrekbaar te maken van de vennootschapsbelasting kansrijk. Het kabinet is dit voorstel van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan het uitwerken
 lees verder ...
woensdag 29 juni 2011

Demonstratie hooibouwmachines en maisstrokenfrees op 29 juni

Woensdagavond 29 juni wordt op het landbouwmechanisatiebedrijf D. Kuipers in Witmarsum een demonstratie gegeven van hooibouwnoviteiten van FELLA. Tevens is dit het eerste publieke 'optreden' van de Kuipers/Pol-maisstrokenfrees, ontwikkeld binnen het Programma Precisie Landbouw (PPL) lees verder ...
dinsdag 28 juni 2011

Kunstmest toedienen met zodebemester

Kunstmest en drijfmest in één werkgang aanwenden. Dat kan met de gecombineerde bemester die is ontwikkeld door Landbouwcommunicatie BV uit Wageningen en Slootsmid BV uit Laren. De machine zorgt voor een besparing op kunstmest en energie. De introductie wordt ondersteund door het Programma Precisie Landbouw (PPL) van het ministerie van EL&I en het bedrijfsleven.
 lees verder ...
donderdag 9 juni 2011

Webbased aaltjesbeheermodule (042)

Agrifirm Plant heeft binnen het Programma Precisie Landbouw (PPL) Agrifirm Aaltjesadvies laten ontwikkelen; online advies over het gebruik van granulaten, grondontsmetting en vanggewassen ter bestrijding van het aardappelcysteaaltje. lees verder ...
woensdag 8 juni 2011

Multi-test Reflectiesensoren bij Van den Borne Aardappelen in Reusel - MijnovanDijk.nl

Dit seizoen worden er op initiatief van Jacob van den Borne 4 verschillende merken gewas-sensoren getest. Dit is gebeurd op een perceel aardappelen naast het bedrijf aan de Postelsedijk. Het is ter wereld de aller eerste keer, dat op een zo’n schaal een dergelijke uitgebreide proef en over zo’n lange periode wordt uitgevoerd.
 lees verder ...
woensdag 1 juni 2011

Subsidie op rijenbemesters ook in 2011

Het ministerie van EL&I heeft aangekondigd ook in 2011 weer subsidie te verstrekken op de aanschaf van rijen-bemesters die plaatsspecifiek meststoffen kunnen doseren in open teelten. De regeling staat open vanaf 1 juli 2011 t/m 29 juli 2011 er geldt op=op.

Details van de regeling zijn op dit moment nog niet bekend gemaakt, maar zijn binnenkort hier te vinden en uiteraard ook op de website van de Dienst Regelingen.
 lees verder ...
vrijdag 27 mei 2011

Nieuwsbrief 1, mei 2011

vrijdag 13 mei 2011

PSPM van de kaart, Hwodka 05/2011

Studenten van de Msc-opleiding Geo-informatie en Remote Sensing aan de Wageningen University voeren opdracht voor HWodka uit. De projecttitel luidt: Crop pattern analysis using multi-temporal remotely sensed data. Het project is een onderdeel van het project Plaatsspecifiek PerceelManagement van de Kaart. De studenten gaan de beschikbare geo-data analyseren.
 lees verder ...
vrijdag 13 mei 2011

De Wadden leert precisie waarderen - Nieuwe Oogst 05/2011

Pioniers zullen ze zichzelf niet noemen, toch wachten de bestuurders van precisielandbouwclub De Wadden niet af. "We nemen initiatief", klinkt het veelzeggend uit de mond van Wiebe Goodijk. Met Arjen Bouma is hij naar het bedrijf van medebestuurder Wilco Sijtsma gereden om uit de doeken te doen wat de drive achter De Wadden is.
 lees verder ...
zaterdag 7 mei 2011

Nieuwe generatie gewasmanagement-sensoren afgeleverd - MijnovanDijk.nl

Afgelopen week is onze medewerker, Sybe Pollema, druk geweest met de aflevering van de nieuwste CropCircle sensoren. Het betreft een omruilactie die Mijno van Dijk Mechanisatie in samenwerking met 'Soilessentails' (Schotland) en ontwikkelaar/producent, 'Holland Scientific' (US), tegen lage kosten heeft weten te bewerkstelligen. Ook in sensortechnologie heeft de tijd niet bepaald stil gestaan en heeft onze leverancier een nieuw model gewasmanagementsensor ontwikkeld, waarin de nieuwste elektronische, en optische technieken zijn verwerkt
 lees verder ...
maandag 2 mei 2011

Precisielandbouw: meer opbrengst en betere kwaliteit met minder teeltkosten, AGD.nl 04/2011

Aardappelteler Van den Borne in Reusel is al sinds 2000 bezig met precisielandbouw. Sommige technieken zijn binnen een jaar terugverdiend. Bij andere technieken is de investering nog niet rendabel te maken.
 lees verder ...
woensdag 27 april 2011

Jacob van den Borne organiseert demodag over GPS en precisielandbouw

Op woensdag 25 mei organiseert Jacob van den Borne vanuit het Programma Precisielandbouw samen met het Praktijkcentrum voor Land en Tuinbouw (PCLT) een demodag rond GPS en precisielandbouw.
Download: Uitnodiging en meer informatie demodag 25 mei lees verder ...
woensdag 20 april 2011

Het akkerbouwbedrijf als Multinatural, Hwodka 04/2011

Drie nieuwe thema’s op de HWodKa-website laten zien met welke disciplines HWodKa zich in de drukke maand april o.a. mee beziggehouden heeft:
  • poten van de kaart: door Leon Noordam (Novifarm)
  • geo-akkervogel: nestbescherming met gps en eierstolp i.s.m. de Vogelwerkgroep HWL
  • overwinterende FAB-natuurakkers: de eerste bloemen ontluiken
 lees verder ...
woensdag 20 april 2011

Poten van de kaart, www.hwodka.nl, 04/2011

Novifarm-er Leon Noordam, lid van HWodKa en deelnemer aan het Programma Precisie Landbouw, is de eerste akkerbouwer in de Hoeksche Waard die variabele pootafstanden toepast op enkele percelen van Novifarm. lees verder ...
maandag 11 april 2011

Precisie voor alle ondernemers, Nieuwe Oogst 03/2011

Praktische en gebruiksvriendelijke precisietechniek moet de drempel wegnemen voor precisielandbouw. Precisielandbouw blijft eerder uitzonderling dan regel. Het Programma Precisie Landbouw (PPL) wil ook scholen erbij betrekken.
 lees verder ...
zaterdag 19 maart 2011

Precies met minder energie, Nieuwe Oogst 03/2011

Uit berekeningen van Wageningen UR blijkt dat in open teelten stikstofkunstmest verantwoordelijk is voor de helft van die energie-input. Volgens onderzoeker Daan Goense is 20 procent besparing mogelijk met precisielandbouw. lees verder ...
zaterdag 19 maart 2011

Online Advies AM, Nieuwe Oogst 03/11

Agrifirm Plant heeft Agrifirm Aaltjesadvies ontwikkeld; online advies over het gebruik van granulaten, grondontsmetting en vanggewassen ter bestrijding van het aardappelcysteaaltje. Ook het effect van de teelt van (gedeeltelijk) resistente rassen kan worden berekend.Agrifirm Aaltjesadvies maakt gebruik van de kennis uit het aaltjesadviesprogramma NemaDecide.
 lees verder ...
zaterdag 19 maart 2011

Precisie landbouw zoekt samenwerking, Nieuwe Oogst, 04/03/2011

Bij de aftrap van tranche 2 van Programma Precisie Landbouw onderstreepte stuurgroepvoorzitter Theo Meijer het belang van samenwerking. Het draait volgens Meijer om innovaties delen. lees verder ...
dinsdag 15 maart 2011

Sfeerimpressie startbijeenkomst online!

Er is een aantal foto's van de startbijeenkomst van 3 maart j.l online gezet. lees verder ...
maandag 7 maart 2011

Powerpoint Presentatie Initiatiefnemers 2e tranche

Een aantal powerpoint presentaties van van de startbijeenkomst op 3 maart j.l is gepresenteerd staan online! lees verder ...
vrijdag 4 maart 2011

Foto open dag van loonbedrijf Breure in Klaaswaal dd 19 februari 2011

Op de open dag van loonbedrijf Breure te Klaaswaal dd 19 februari 2011 werd een bietenzaaimachine gedomstreerd voorzien van een precisiebemester voor toedienen van kunstmest tijdens het zaaien. Dit is een van de projecten die worden gesteund door het PPL.

 lees verder ...
dinsdag 22 februari 2011

Gaos in de praktijk, www.hwodka.nl, 08/02/2011

Het perceel Overstee is in 2010 cm-nauwkeurig ingemeten door Huibert Breure van het gelijknamige loonbedrijf in Klaaswaal. Hij heeft daartoe een quad uitgerust met een SBG RTK-set van één van zijn trekkers. Praktijkervaring wijst uit dat het inmeten met een quad nauwkeuriger gaat dan met een trekker.
 lees verder ...
dinsdag 8 februari 2011

Programma Precisie Landbouw raakt op stoom - Nieuwe Oogst 02/2011

Het programma Precisie Landbouw begint op stoom te raken.De 2e tranche is per 1 januari 2011 een feit.31 initiatiefnemers gingen met 34 werplannen aan de slag met precisielandbouw lees verder ...
zaterdag 5 februari 2011

Duurzaam bemesten, De Boerderij, 11/01/2011

In veel nieuwjaarsboodschappen van dit jaar is gesproken over de noodzakelijkheid van een duurzame Nederlandse landbouwproductie. lees verder ...
donderdag 27 januari 2011

Presentatie Precisielandbouw, Kollumerwaard, 13 januari 2010

De presentatie die op 13 januari is gegeven door initiatiefnemer Dirk Osinga namens Spinof, Hogeland, De Wadden en Meino van Dijk staat online! lees verder ...
vrijdag 14 januari 2011

024 PPL Adviesregel pootaardappelen

Een toets in de praktijk van de werking van stikstof bijbemesten op basis
van gewasreflectie metingen in pootaardappelen, door Spinof, Hogeland, de Wadden en Mijno van Dijk lees verder ...
woensdag 12 januari 2011

Onderzoek loopt achter op praktijk, De Boerderij, 11 januari 2011

Rijenbemesting van akkerbouwgewassen staat sterk in de belangstelling. Een eenduidig advies ontbreekt nog. NCOR werkt aan.. lees verder ...
woensdag 12 januari 2011

Sensoren in de akkerbouw

Wat kan ik nu al met sensoren? Op 17 februari 2011 vindt in Westerbork het eerste symposium Sensoren in de Akkerbouw plaats.

 lees verder ...
dinsdag 4 januari 2011

Slim boeren met sensoren

"Sensor laat akkerbouwer 10 tot 15% efficienter boeren"
 lees verder ...
maandag 20 december 2010

Adviesbasis rijenbemesting

Het Nederlands Centrum voor de ontwikkeling van Rijenbemesting (NCOR) heeft een voorlopig basisadvies voor rijenbemesting met stikstof en fosfata vastgesteld voor aardappelen, suikerbieten en uien. lees verder ...
maandag 20 december 2010

NCOR; Adviesbasis voor rijenbemesting in de maak

Het gebruik van rijenbemesters in de landbouw staat volop in de belangstelling.


 lees verder ...
maandag 20 december 2010

Adviesbasis rijenbemesting in de maak

Klik hier om verder te lezen 
maandag 6 december 2010

Samenwerkingsverband Precisielandbouw van start

Klik hier om verder te lezen!
 
vrijdag 26 november 2010

Overzicht werkplannen 2e tranche online!

Klik hier om rechtsstreeks naar het overzicht te gaan. 
maandag 8 november 2010

Samenwerkingsverband Precisielandbouw van start

 

Het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting (NCOR) heeft het initiatief genomen tot het opzetten van een samenwerking tussen bedrijven en organisaties die zich bezig houden met PRECISIELANDBOUW.

 

 lees verder ...
woensdag 3 november 2010

Subsidie op Rijenbemesters: 40%

Het ministerie LNV geeft aan telers tot 40% subsidie op de aanschaf van rijen-bemesters die plaatsspecifiek meststoffen kunnen doseren.

 lees verder ...
dinsdag 19 oktober 2010

Suikerunie stimuleert ondernemers nog duurzamer te produceren

Al 25 jaar is de Agrarische Dienst van Suiker Unie actief met het teeltregistratie- en evaluatieprogramma Unitip*. Onder Unitip draait TeeltCentraal en Agrovision’s*. Een online programma voor de agribusiness.

Suiker Unie heeft Agrovision gevraagd Unitip uit te breiden met enkele unieke vergelijkmogelijkheden, gericht op het duurzaam produceren van suikerbieten. De nieuwe rapportage in Unitip zal begin november voor alle telers beschikbaar zijn.

Suiker Unie speelt hierbij in op het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en past dit onder andere in Unitip toe. Zo is het mogelijk om het energiegebruik en dus de C02-uitstoot te vergelijken voor verschillende teelthandelingen. Wat is gunstiger? Een bespuiting met een bepaald herbicide of een mechanische onkruidbestrijding? Hoeveel energiegebruik is gemoeid met het gebruik van een bepaald middel? Unitip heeft het antwoord. De bietenteler krijgt volledig inzicht in het energiegebruik en milieubelasting per ton geproduceerde suiker. De gegevens kunnen in een benchmark worden vergeleken met collega bietentelers uit de regio.

Een projectgroep van HAS Den Bosch, bestaande uit 6 studenten, heeft in opdracht van Suiker Unie aan analyse gemaakt van de teelthandelingen in suikerbieten. Deze analyse vormt de basis voor de nieuwe module duurzaamheid in Unitip. Er is gebruikgemaakt van rekenregels uit de Energieboerderij* voor energiegebruik op het gebied van de mechanisatie en grondbewerking, gewasbescherming, bemesting en beregening. De milieubelasting wordt met gegevens uit de milieumeetlat* op perceelniveau berekend. Verschillende teelthandelingen zijn beoordeeld op duurzaamheid, welke worden vertaald in een duurzaamheid waardering.

Telers kunnen van elkaar leren door in Unitip gegevens met elkaar te vergelijken. Aan de hand van een jaarlijkse enquête wordt naar verbanden gezocht tussen teelthandelingen en de opbrengst- en kwaliteitsgegevens. Dat kan online, maar wordt ook in telerbijeenkomsten besproken met de nadruk op ‘het leren van elkaar’. Zo kunnen duurzame ontwikkelingen sneller en beter met elkaar gedeeld en toegepast worden.

De perceel specifieke teeltregistratie in Unitip wordt mede gefinancierd uit het Programma Precisie Landbouw (PPL)*. PPL is een programma waarin het landbouwbedrijfsleven en het Ministerie van LNV investeren in hulpmiddelen en voorwaarden voor innovatieve Controlled Traffic Farming, bemesting en gewasbescherming.


Voor meer informatie over dit persbericht:
Pieter Brooijmans, Manager Agrarische Dienst Centraal Suiker Unie, pieter.brooijmans@suikerunie.com; 0653505411


Voor meer informatie over het Programma Precisie Landbouw:
Margreet Jongema, Projecten LTO Noord, mjongema@projectenltonoord.nl; 088 888 66 77                                            

*www.agrovision.nl, www.unitip.nl, www.energieboerderij.nl, www.milieumeetlat.nl, www.pplnl.nl

 
maandag 11 oktober 2010

Foto-impressie Agro Techniek Holland online!

Klik hier om de foto's te bekijken van Agro Techniek Holland. 
woensdag 15 september 2010

Innovatieve zodenbemester onthuld op ATH

Precisielandbouwtechnieken staan centraal in PPL Paviljoen

Woensdag 8 september is tijdens Agro Techniek Holland (ATH) in Biddinghuizen een nieuwe revolutionaire zodenbemester onthuld door Theo Meijer, voorzitter van de stuurgroep Programma Precisie Landbouw (PPL) en voorzitter Productschap Akkerbouw.

De nieuwe zodenbemester is ontwikkeld door Landbouwcommunicatie BV en Slootsmid BV en wordt tijdens ATH voor het eerst getoond aan het publiek. Het revolutionaire van de techniek zit in het feit dat drijfmest of kunstmestvervangers gedoseerd kunnen worden toegediend in combinatie met plaatsspecifieke emissiearme toediening van vloeibare kunstmest.

Op woensdag 8 september werd na de opening van de Agro Techniek Holland (ATH) in Biddinghuizen de innovatieve zodenbemester van Landbouwcommunicatie BV en mechanisatiebedrijf Slootsmit BV onthuld na een teken hiertoe van Theo Meijer. Meijer is voorzitter van de stuurgroep van het Programma Precisie Landbouw (PPL).       


Te midden van vertegenwoordigers van Slootsmit BV en Landbouwcommunicatie BV heft Theo Meijer het glas op de innovatieve zodenbemester (links op de foto staat Margreet Jongema van de programmaleiding van PPL).


Behoefte
Drijfmest en kunstmestvervangers hebben in de regel een ongebalanceerde samenstelling waar het gaat om de behoefte van de plant. Daarom moet altijd worden aangevuld met kunstmest in een aparte werkgang. Met de nieuwe zodenbemester is er dus besparing op energie mogelijk door werkgangen te combineren. Ook valt er op mineralen te besparen door op elke plek precies de voor de plant benodigde hoeveelheden te doseren. Daarvoor zijn dan wel gedetailleerde bodemvruchtbaarheidgegevens nodig.
In het Programma Precisie Landbouw werken bedrijven onder meer samen om dit soort gegevens beschikbaar te maken. Het zal dus niet lang meer duren of er ontstaat behoefte aan een machine die de aanvulling met kunstmest op drijfmest of kunstmestvervangers regelt in één werkgang die bovendien emissiearm is. Met deze machine spelen Slootsmid en Landbouwcommunicatie op deze ontwikkeling in.

Samenstelling
Op het demoveld (veld D) van Agro Techniek Holland is nog gedurende 2 dagen (vrijdag 10-9 en zaterdag 11-9) van 10.30 uur tot 17.15 uur een uiteenlopend programma van innovatieve precisielandbouwtechnieken te zien. De demonstraties worden verzorgd door Henk Pol, Landbouwcommunicatie BV, Kverneland Group Mechatronics BV, Mijno van Dijk, Agritip Precisiefarming BV en Homburg Machinehandel BV. De machines die getoond worden zijn gericht op Bemesting, Gewasbescherming en Controlled Traffic Farming. De machines en technieken werden ontwikkeld door het landbouwbedrijfsleven met als doel een efficiëntere inzet van mest, gewasbeschermingsmiddelen, water en brandstof. Deze nieuwe technieken zullen een belangrijke rol (gaan) spelen bij een schonere en duurzamere landbouwsector. Door de verhalen en demonstraties van deze innovatieve bedrijven krijgt u zicht op actuele mogelijkheden en kansen voor de toekomst op het gebied van precisielandbouw.

Walk in – walk out
In het PPL-paviljoen (veld C, standnummer 6.08) zijn innovaties te zien van de 26 initiatiefnemers die momenteel participeren binnen PPL. Initiatiefnemers zijn bedrijven en instellingen, uiteenlopend van agrariërs tot machinebouwers, dienstverleners en agrarisch onderwijs, die elk op hun eigen wijze innovatieve technieken en processen ontworpen en gebouwd hebben op het gebied van precisielandbouw.
In het paviljoen is gedurende de beurs tussen 11.00 uur en 15.00 uur een divers programma aan presentaties in de walk in – walk out seminarruimte. Presentaties worden verzorgd door de Programmaleiding PPL, Jacob van den Borne, Agritip Precisiefarming BV, Alex van Hootegem (BioZeeland), Groene Kennis Coöperatie, Landbouwcommunicatie BV, Spinof, ZLTO en Henk Pol.


 
donderdag 9 september 2010

Agro Techniek Holland

PPL is nadrukkelijk aanwezig op Agro Techniek Holland in Biddinghuizen van 8 september tot en met 11 september. Voor een overzicht van de presentaties in het PPL-paviljoen op veld C; demonstraties op het demoveld (veld D) klik op onderstaande documenten.


Presentaties en demonstraties

Plattegrond

Persbericht 03-09-10:
Onthulling innovatieve zodenbemester tijdens demonstraties precisielandbouwtechnieken op ATH


Woensdag 8 september wordt op demoveld D van de beurs Agro Techniek Holland (ATH) in Biddinghuizen een nieuwe revolutionaire zodenbemester onthuld door Theo Meijer, voorzitter van de stuurgroep Programma Precisie Landbouw (PPL) en voorzitter Productschap Akkerbouw.

De nieuwe zodenbemester is ontwikkeld door Landbouwcommunicatie BV en Slootsmid BV en wordt tijdens ATH voor het eerst getoond aan het publiek. Het revolutionaire van de techniek zit in het feit dat drijfmest of kunstmestvervangers gedoseerd kunnen worden toegediend in combinatie met plaatsspecifieke emissiearme toediening van vloeibare kunstmest. lees meer 
vrijdag 3 september 2010

Hoog bezoek voor PPL

Op 7 juli bezocht André van der Zande, Secretaris Generaal van LNV, 2 initiatiefnemers van PPL: Jacob van de Borne en Bio Trio. Hij maakte kennis met onder andere;
  • een project waarin alle gewassensoren worden vergeleken;
  • het bewerken van de informatie die in de computer van vd Borne is verzameld;
  • toepasbaar maken van deze informatie bij poten, bemesting, gewasbescherming en beregening;
  • dat uitdragen met studenten, oa op internet
  • mogelijkheden van nog nauwkeuriger mechanisch onkruid bestrijden;
  • de samenwerking tussen veel partijen.

Dat we in PPL intensief samenwerken was heel duidelijk: BLGG, TTW*, WUR, HAS Den Bosch, Steketee en Stuurgroepvoorzitter Theo Meijer waren aanwezig en hadden een inbreng in de excursie.

Van der Zande bleek goed op de hoogte van de ontwikkelingen in en rond PPL.

 

Wel was hij verrast dat het succes van precisielandbouw ook wordt bepaald door heel praktische zaken, zoals een ander tandwiel dat zorgt dat je langs het vaste rijspoor dichter kunt poten.

De passie van de aanwezigen en het technisch weer zorgen ervoor dat we terug kunnen kijken op een geslaagde excursie.

 

*)een teeltadviesbureau, geen initiatiefnemer in PPL maar wel in de proef met sensoren

 

 
maandag 19 juli 2010