3e Tranche

Eind februari zijn de initiatiefnemers van de 3e tranche PPL bekend geworden. Totaal werd er in de 3e tranche voor ruim 3,6 miljoen euro aan werkplannen gemeld, hetgeen aangeeft dat er met veel enthousiasme en energie aan de verdere ontwikkeling van precisie landbouw gewerkt wordt. De derde tranche heeft echter een vastgestelde omvang van ca. 0,9 miljoen euro. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moesten worden.
De stuurgroep heeft een vertrouwenscommissie met deze keuzes belast. De vertrouwenscommissie heeft daartoe de werkplannen vanuit een groot aantal invalshoeken beoordeeld. In onderstaande tabel een overzicht van de initiatiefnemers en hun gehonoreerde werkplannen.

 

Bedrijf/grp

Werkplan

GKC (HAS, CAH, AOC-O, Helicon)   

Taakkaarten voor de praktijk

Agrifirm Plant

Totaal digitaal adviessysteem van A tot Z

Agrometius

Implementatie adviesregels en standaard machinekoppeling

Van den Borne Aardappelen

Sensing&software voor taakkaart op prioriteit

Het Nieuwe Telen

Hyperspectraalmetingen

KMWP

GEO-tools koppelen met apps van derden en eigen teeltadministratie

Kverneland

Draadloos taskdata uitwisseling met BMS

Kverneland

Taskcontrol Isobus voor grasland gerelateerde machines

Naaijkens ID

Hard- en software platform voor veeleisende PL apps

Steketee

Plantspecifieke dataverwerking

ZLTO

Apps uit Satellietdatabank en publieke kaarten

ZLTO

Satellietbeelden voor graslandbeheer

HWodKa

Precisielandbouw op de Kaart

Kverneland

Guidance lijnuitwisseling via IsoXML

BLGG AgroXpertus

Rekenregels: combinaties voor nutriëntenmanagement

Wiski

Implementatie taakkaarten in 'Integraal pakket akkerbouw 2015'

Aardbeientelers WBr

Finetuning autonome spuitmachine

Suiker Unie

Unitip advies: motor van doorontwikkeling precisie informatie

Zij zorgen met hun werkplannen in de 3e tranche van PPL dat de witte vlekken in de ontwikkeling van precisielandbouw worden aangepakt. De focus ligt daarmee in de derde tranche op:
  • ICT faciliteit;
  • Infrastructuur voor standaarduitwisseling data en programma’s;
  • Software componenten en test op nieuw verdienmodel;
  • Voorbeeld rekenregels, inclusief evaluatie ontwikkelingsaanpak;
  • Voorbeeld taakkaarten voor betrouwbare uitstraling naar grote groep;
  • Machinelokalisatie: perceelsgeometrie en rijkaart als basis voor taakkaart en richting gevende ondernemersgroepen.