Wiski

Webservices voor beheer en verwerking van geodata (11)


Doel/resultaat:
Doel van dit project was het opleveren van een drietal door de praktijk gevraagde Internetdiensten waarmee ruwe sensordata met behulp van (gestandaardiseerde) webservices ontsloten worden. Ook is een deel van de infrastructuur gerealiseerd waarmee deze en vele volgende webservices op een efficiënte en gemakkelijk te onderhouden wijze kunnen worden ontwikkeld, in productie genomen en beheerd. Dit is een eerste, pre competitieve stap in de richting van een Next Generation Farm Management System (“Google Farms”). De naam van het ontwikkelde platform is Agrosense.

Downloads:


  Gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek doseren (080)

  Doel/resultaat:
  Het project Gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek doseren (080) was een bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek van  de initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Wiski, CZAV, Groene Kennis Coöperatie, Homburg Machinehandel en Rometron. Doel was het aanjagen van de ontwikkeling, validatie en implementatie van beslisregels voor plaatsspecifiek doseren van gewasbeschermingsmiddelen. De opdracht is in april 2013 afgerond.

  Download:


  Meer met taakkaarten in Integraal Pakket akkerbouw 2015 (123)

  Doel/resultaat:

  Het project Meer met taakkaarten in Integraal Pakket akkerbouw 2015 (123) van initiatiefnemer Wiski had als doel om in 2012 nog een aantal toepassingen te implementeren op het bedrijf en enkele bedrijfsspecifieke knelpunten op te lossen. Een aantal knelpunten zijn bekend. De activiteiten binnen het kader van dit ontwikkelverzoek dienen gericht te zijn op het oplossen van de knelpunten en het toetsen van toepassingen (cases).
  De opdracht is in april 2013 afgerond.

  Download:


  Variabel poten tafelaardappelen (026)

  Doel/resultaat:
  Doel van dit project is om antwoord te krijgen op de vraag of door rekening te houden met bepaalde bodemeigenschappen en daar de pootafstand op aan te passen, met tot een homogener eindproduct, met een hogere opbrengst en een uniformere maatsortering kan realiseren. (opleverdatum juni 2011)

  Optimalisatie van de vochtvoorziening op plantniveau is mogelijk door het aanpassen van de plantafstand aan de lokale bodemomstandigheden. Voordelen hiervan zijn drieledig: enerzijds een mogelijke besparing op pootgoedhoeveelheid en anderzijds het beter laten groeien van de individuele plant en een betere maatsortering afgestemd op de marktvraag.

  Op basis van de “mol” van The Soil Company (TSC)) en de bodemkaarten van Altic kunnen van percelen de verschillende bodemparameters, waaronder lutum, organische stof, de bulkdichtheid en vochtleverend vermogen in kaart worden gebracht. Deze twee kaarten lijken ook in de praktijk van de akkerbouwer een goed beeld te geven van de werkelijke omstandigheden. Samen met de eigen ervaringen en kennis van de percelen kan een kaart geconstrueerd worden met variabele pootafstanden.

  Downloads:


   

  Integraal pakket “akkerbouwbedrijf 2015”

  Wiski, een groep telers in Flevoland (rondom Biddinghuizen), heeft zich geconfirmeerd aan het einddoel van PPL om eind 2012 een kant en klaar pakket te bieden aan de akkerbouwer wat gelijk werkt voor zijn hele bedrijf en niet met afzonderlijke deeloplossingen komen.

  Inzichten worden gerealiseerd in hoe de sensoren werken/welke data ze (op)leveren en hoe deze data ingelezen en uitgelezen kunnen worden in ieder voorkomend apparaat op het akkerbouwbedrijf anno 2015 zijn. Er wordt gewerkt aan een integrale data uitwisseling op het akkerbouwbedrijf. Sensoren zijn koppelbaar en uitleesbaar, data zijn in te lezen in alle beschikbare terminals zonder tussenkomst van interfaces/hulpprogrammatools etc. Externe data zijn zonder hobbels van webservices of platforms te halen en te integreren in je bedrijfspakket. Dit integrale pakket moet zich kenmerken door eenvoud en gebruiksvriendelijkheid voor de volgende generatie akkerbouwers.