Vaalburg

Volvelds automatisch onkruid bestrijden (094)


Doel/ resultaat
Binnen het project zijn datasets opgeleverd van de opgenomen gewassen en onkruiden in het veld. Daarbij zijn algoritmes ontworpen die in de gewassen ui en peen onkruid kunnen detecteren. Voor de volvelds situatie van spinazie wordt een indicatie gegeven welke algoritmes perspectief bieden voor detectie van onkruid en gewas.

Download


Oogstdrager met flatbed/container

Vaalburg vof, gevestigd in Zuidschermer, zoekt de oplossing in kwaliteit van de bodem,  kwaliteit van de plant en techniek om de grond minimaal te bewerken in combinatie met vaste rijpaden. Door aanpassingen van de werktuigen rijdt men voortdurend, met de hulp van een PRS/RTK systeem, over vaste paden. Wenselijk is om ook de oogst over dezelfde vaste paden van het perceel af te voeren zonder de structuur van de grond geweld aan te doen! Het geoogste product wordt middels een op- en afzetsysteem volgens een flatbed- (=plateau met kisten) of containerprincipe afgevoerd. Er wordt door het vaste rijpaden systeem voor alle handelingen minder bemest, de weerstand van de planten neemt toe waardoor Vaalburg minder bespuit en de vochthoudendheid en de doorwortelbaarheid van de grond verbeterd. De combinatie van de verbeteringen versterken elkaar. In de praktijk is er zeer veel belangstelling voor de teelt op onbereden bedden in combinatie met minimale grondbewerking.