Tyker Technology

Autonome voertuigen in open teelten (079)

Doel/Resultaat:
Het project Autonome voertuigen in open teelten (079) van initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Landbouw Communicatie, ZLTO, Homburg Machinehandel, Naaijkens Innovative Design, KWH Holland en Tyker Technology was ingediend als bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek en had als doel: stimulering van de ontwikkeling en implementatie van autonome voertuigen in de Nederlandse land- en tuinbouw.
De partners hebben een lijst van vraagstukken op het vlak van technische ontwikkelingen, veiligheid, verzekerbaarheid, obstakelherkenning, rijpadplanning, feed back systemen en communicatie.
In dit project is gewerkt aan: Een overzicht van ontwikkeling; Veiligheid en juridische kaders voor autonome voertuigen; Obstakelherkenning.
De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:


Map based CTF (GAOS2) (061)

Doel/resultaat
Het project Map based CTF (GAOS2) (61) van initiatiefnemers HWodKa, SBG Innovatie, Tyker Technology en ZLTO is een bedrijfsoverstijgend initiatief met als doel: een methode te verschaffen voor een efficiënte en effectieve benutting van de ruimte door toepassing van CTF t.b.v. het bedrijven van Precisielandbouw.

Download
rapportages:
 1. Optimalisatie rijpadenpatroon voor de rompakker
 2. Toevoegen kopakkers aan geoptimaliseerd rijpadenpatroon voor de rompakker GAOS v3


  Uitwisselen taakinformatie (071)


  Doel/resultaat
  Doel van dit project was het ontwikkelen van een webservice waarmee field boundaries en taakinformatie kunnen worden uitgewisseld, beheerd en opgeslagen.

  Download


    Geavanceerde routeplanning

    

   Tyker Technology ontwikkelt kennis en producten die plaatsbepaling gebruiken voor het besturen van mobiele machines. In dit project neemt Tyker de lead in de ontwikkeling van een geavanceerd routeplanningssysteem. Dit systeem kan op korte termijn een waardevolle bijdrage leveren voor bestaande trekker-werktuigcombinaties, maar op langere termijn ook voor autonome voertuigen/robots perspectieven bieden. De rijbewegingen kunnen potentieel met 50% worden teruggebracht wat een aanzienlijke brandstofbesparing zal opleveren. Tyker sluit aan bij huidige standaards zoals ISOBUS, maar het systeem wordt ook dermate flexibel ontwikkelt dat het later ook op maat gemaakt kan worden voor andere systemen. Tevens wordt gebruik gemaakt van toekomstbestendige technologieën zoals webservices en telemetrie wat het toepassingsbereik aanzienlijk vergroot. Dit plan draagt bij aan het thema Controlled Traffic Farming.