SBG Innovatie

Map based CTF (GAOS2) (061)

Doel/resultaat
Het project Map based CTF (GAOS2) (61) van initiatiefnemers HWodKa, SBG Innovatie, Tyker Technology en ZLTO is een bedrijfsoverstijgend initiatief met als doel: een methode te verschaffen voor een efficiënte en effectieve benutting van de ruimte door toepassing van CTF t.b.v. het bedrijven van Precisielandbouw.

Download
rapportages:
 1. Optimalisatie rijpadenpatroon voor de rompakker
 2. Toevoegen kopakkers aan geoptimaliseerd rijpadenpatroon voor de rompakker GAOS v3


  ISOBUS Power Control and Implement Unit (116)


  Doel/resultaat

  Er wordt een hardware module opgeleverd welke de stroomvoorziening regelt, monitort en schakelt. Die de data-uitwisseling tussen de RTK-DGPS besturing van de trekker en het werktuig regelt en een mogelijkheid heeft om direct zowel hydrauliek als sensoren te kunnen koppelen. De module heeft een robuuste connector om werktuigen te koppelen, een connector voor de stroomaanvoer, een connector voor datacommunicatie op de trekker en een connector om hydrauliek en sensoren te koppelen.

  Download


   ISOBUS Inertial Measurement Unit (105)


   Doel/resultaat

   Het doel was het ontwikkelen van een low cost ISOBUS Inertial Measurement Unit (IMU) welke de bewegingen van trekker, cabine en werktuigen snel en nauwkeurig kan registreren. Opgeleverd is een algoritme en firmware voor een ISOBUS IMU die realtime de Roll, Pitch en Yaw van de IMU kan bepalen. Een universeel bruikbare module voor zowel het SBGuidance systeem van SBG Innovatie als voor ISOBUS voorbereide landbouwvoertuigen.

   Download:


    Perceels ID (66)

    Initiatiefnemers KMWP, Het Nieuwe Telen, Suiker Unie, Agco, SBG Innovatie en ZLTO hebben het project Perceels ID opgeleverd.

    Doel/ resultaat

    Doel van Perceels ID was het uitwerken van een methodiek die het mogelijk maakt om gegevenssets uit verschillende bronnen, die betrekking hebben op eenzelfde perceel, automatisch aan elkaar te koppelen. Het resultaat omvat het informatica technische aspect: Hoe kom je tot een goede identificatie van percelen waarmee alle gebruikers uit de voeten kunnen?

    Downloads
    » Rapport Unieke Perceelcodering
    » Folder Unieke identificatie van percelen

     


    ISOBUS integratie in RTK-GPS besturing

    Het voorstel van SBG om het besturingsysteem gebruik te laten maken van ISOBUS is een belangrijke stap voor boeren die het gebruik van meerdere terminals overbodig maakt.

    SBG Innovatie ontwikkelt en produceert RTK-GPS besturingssystemen voor landbouwvoertuigen en draagt bij aan controlled traffic farming en een verdere integratie en standaardisatie van datasets en datauitwisseling. Door het gebruik van de ISOBUS infrastructuur bij RTK-GPS besturing wordt de werkbaarheid van het systeem veel beter en nemen de mogelijkheden enorm toe. Trekkers en werktuigen onthouden zelf de laatste instellingen waar deze het beste mee werkten ongeacht welke terminal gemonteerd was. Het aantal aan te sluiten sensoren en actuatoren wordt bijna onbeperkt en tevens wordt storing zoeken en oplossen veel gemakkelijker vanwege veel gedetailleerdere storingsdiagnose. De chauffeur krijgt steeds meer een controlerende taak als een uitvoerende. Dit alles zal de kwaliteit en nauwkeurigheid van het werk vergroten.

     

    Download