Remetron

Gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek doseren (080)

Doel/resultaat:
Het project Gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek doseren (080) was een bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek van  de initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Wiski, CZAV, Groene Kennis Coöperatie, Homburg Machinehandel en Rometron. Doel was het aanjagen van de ontwikkeling, validatie en implementatie van beslisregels voor plaatsspecifiek doseren van gewasbeschermingsmiddelen. De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:


PWM modulatie en depositie van een spotspray (090)


Doel/resultaat:
Iinitiatiefnemer Rometron heeft onlangs binnen het thema gewasbescherming de rapportage over PWM modulatie en depositie van een spotsspray opgeleverd. Het doel van dit project is tweeledig. Namelijk 1) het effect te onderzoeken van de PWM-modulatie op de depositie en 2) de depositie te onderzoeken van een spotspray die op een target plant wordt uitgebracht.

Download:


  Plantherkenning met fluorescentie (064)


  Doel/resultaat

  Het doel van dit project is het verder ontwikkelen van de fluorescentie sensor van Rometron om plantherkenning mogelijk te maken. In dit project zullen fluorescentie excitatie spectra gemaakt worden van gewasplanten en onkruiden. Uit deze spectra wordt een zogeheten ‘’discriminatie spectrum’’ bepaald waarmee de spectra van verschillende plantsoorten het meest van elkaar te onderscheiden zijn. Deze discriminatie spectra worden nu opgeleverd.

  Download


   Reductie meststoffen en gwbmiddelen door plantherkenning mbv optische technieken

   Het werkplan richt zich op één van de grootste uitdagingen binnen precisieonkruidbestrijding, nl. het kunnen detecteren en bestrijden van onkruiden in gewassen die geen rijstructuur hebben (denk aan spinazie, graan, wortelen op een bed, etc.). Rometron gaat eerst de theoretische mogelijkheden met fluorescentie inventariseren. Vervolgens wordt apparatuur ontwikkeld waarmee planten herkend worden door optische technieken waaronder fluorescentietechniek. Daartoe worden door Rometron sensoren ontwikkeld die reageren door middel van fluorescentie. Daarmee worden planten herkend. Door deze herkenning kan een op de plant afgestemde, lagere hoeveelheid meststoffen en gwb-middelen gedoseerd gaan worden. Een tweede stap is de gewastoestand herkennen, waarna een actie tot het toedienen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kan plaats vinden. Rometron ontwikkelt daartoe sensoren en gaat deze weer verder doorontwikkelen. Door de sensoren te koppelen aan landbouwmachines gaat het geheel werken in de praktijk.