Precisielandbouw Oost-Brabant

 Precisietechniek toediening water

Een viertal vollegrondsbedrijven in Oost Brabant (R. Verbakel/J. Nooyen, P v/d Elzen, A. van Gennip en H. en J. v/d Elzen) investeren samen in “watermeet”apparatuur in de bodem. Wateropname meting in de plant wordt gekoppeld aan perceelsspecifieke toediening. Binnen PPL wil men ervaringen en knelpunten bij de praktijktoepassing van nieuwe meetapparatuur delen met andere initiatiefnemers/experts. Er wordt gewerkt met in ontwikkeling zijnde apparatuur; deze wordt ingezet op praktijkschaal in intensieve vollegronds- en fruitteelten om data te verzamelen die bijdragen aan een uitgekiende beregeningsstrategie bij deze gewassen. Vervolgstap is deze ontwikkelingen te implementeren in de voedingstuinbouw. Grootte van de gift, juiste moment van beregenen en juiste volgorde van beregening op percelen verdient verbetering. Teveel of niet juist beregenen heeft ook een sterke invloed op nutriënten beschikbaarheid (uitspoeling) en gewasvitaliteit (inzet van gewasbescherming tegen ziekten en plagen).