Precisielandbouw Oost-Drenthe

Plaatsspecifiek toedienen van granulaat (063)

Doel/resultaat
Doel van dit project is het ontwikkelen van een werkmethode om plaatsspecifiek granulaat toe te kunnen dienen ter voorkoming van alen schade in de teelt van aardappelen. De opdracht is in juni 2012 afgerond.

Download


    Plaatsspecifiek advies voor vrijlevende alen (VLA)

    De schade veroorzaakt door een complex aan vrijlevende alen (VLA) kan pleksgewijs sterk variëren, maar met de huidige kennis en technieken is het moeilijk of te duur (monstername) om plaatspecifiek advies te genereren en maatregelen te nemen. Het doel van dit plan is om een betaalbaar totaalsysteem te ontwikkelen voor sensing, plaatsspecifiek advies en -bestrijding van VLA ter optimalisatie van de zetmeelaardappelteelt. Er wordt tijd geïnvesteerd in het opzetten van experimenten op het bedrijf en het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast wordt een concreet adviessysteem gebouwd waarvoor ook aanpassingen aan apparatuur zullen plaatsvinden. Het plan wordt uitgevoerd door de stichting Precisielandbouw Oost-Drenthe die bestaat uit ca. 7 telers. Zij hebben elkaar een aantal jaren geleden opgezocht om te experimenteren met en ervaringen uit te wisselen op het gebied van precisielandbouw. Ook toen al zijn ze veel bezig geweest met plaatsspecifieke bestrijding van vrijlevende alen in de zetmeelaardappelteelt. Het opgestelde plan draagt duidelijk bij aan het thema precisie-gewasbescherming. Zo wordt er een werkwijze ontwikkeld waarmee de aanwezigheid van deze aaltjes plaatsspecifiek gedetecteerd kan worden, en dat met deze informatie strategische teeltplannen gemaakt kunnen worden (rassen keuze, etc.) en plaatsspecifieke bestrijdingsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden (granulaten plaatsspecifiek inzetten).