Nedato

Octasia Sturing&testgroepen PL (095)


Doel/ resultaat

Door middel van enkele kleine testgroepen (boerencommunity of practice) hebben de PETA leden onderzocht wat beperkingen zijn voor het gebruik van tools die leiden tot verbeteringen in de bedrijfsvoering en adaptievermogen voor precisielandbouw. Ook deze opdracht is in juni 2013 afgerond.

Download


Oplevering rijenbemesting aardappelen (46)

Doel/resultaat:
Het doel van het project is een landelijke adviesbasis voor rijenbemesting bij aardappels. Hierbij wordt adviesbasis zoals nu ook bestaat voor breedwerpige toediening van kunstmeststoffen en voor rijenbemesting bij maïs opgeleverd. De opdracht is in oktober 2012 afgerond.

Downloads:


  Optimalisatie bemestingsadvies/ produkthomogeniteit (018)

  Doel/resultaat:
  Dit project dat in juli 2011 is afgerond heeft als doel het testen of het inwerken in de aardappelrug van KAS, Urean en Entec samen met Amistar in combinatie met Vydate en Actara effectief en veilig toegepast kunnen worden.

  Downloads
  :


     Precieser monitoren

     Nedato brengt het gebruik van elektronische teeltregistratie binnen 2 jaar 60 à 75% naar 100% door het weghalen van fouten bij verwerking, ontwikkelen en bouw van specifieke elektronische teeltadviezen en aanscherpen van deze adviezen door terugkoppeling met telers, onder andere in registratie-studiegroepen.

     Deze stappen zet Nedat eveneens voor rijenbemesting, door benutting van het vervolgonderzoek ijklijnen; en benut Nedato Mijnakker voor de adviezen.

     De buitendienst zorgt voor zeer gerichte begeleiding van de leden bij registreren én bij het benutten van de informatie voor teeltadviezen.

      

     Voor de verschillende parameters die beschikbaar komen uit sensoren (zoals bladindex, biomassa­groei, etc.) worden benchmarks ontwikkeld. Hierdoor zijn adviseurs en telers beter in staat een waarde toe te kennen aan de getallen die voortkomen uit precisielandbouw­technieken.

     Kennis uit proeven en telerservaringen met precisielandbouw worden hier gekoppeld aan de teeltregistratie-benchmark en zeer gericht verstrekt aan alle telers van Nedato.