Mijno van Dijk

Sensor fusion en beeldverwerking voor selectief oogsten Broccoli (119)


Doel/resultaat:

Het project Sensor fusion en beeldverwerking voor selectief oogsten Broccoli (119) van initiatiefnemer Mijno van Dijk had als doel om met beeldvormende technieken en combinaties van sensoren Broccoli te karakteriseren zodat vastgesteld kan worden welke kroppen wel en welke nog niet geoogst dienen te worden.
Vragen hierbij zijn:

  • Kan met behulp van cameratechniek de breedte van de krop vastgesteld worden?
  • Kan met behulp van cameratechniek de hoogte van de krop vastgesteld worden?
  • Kan de keuze gemaakt worden tussen wel/niet snijden/oogsten?
  • Kan aangegeven worden hoe hoog gesneden moet worden?
  • Hoe zijn de parameters diameter en hoogte afhankelijk van twee rassen?
  • Welke kwaliteitsparameters kunnen gemeten worden (kleur, dichtheid, gevuldheid e.d.)?

De opdracht is in maart 2013 afgerond.

Download:


3D opbrengstbepaling en bodemstructuur Real Time

Nieuwe hi-tech sensoren en camera’s maken weegtechniek mogelijk die breed toepasbaar is en waarvan de kosten in de hand te houden zijn. Zaak is de juiste sensoren op de juiste wijze te kiezen, in te bouwen en af te stellen.

Om meer te kunnen vertellen over de reden van opbrengstverschillen, is oa plaats van storende lagen nodig. Een meter kan bepalen waar de bodem verdicht is, bestaat al. Deze meettechniek vraagt om verdere verbetering en uitbreiding naar meer lagen. MvD investeert hierop.

 

Scherpe opbrengstmeting is van groot belang voor de ‘opbrengstpotentie’ van de bodem; en voor de bemesting in een volgend gewas.

Er wordt elders hard gewerkt aan een gekalibreerde N bijbemestingslijn. Deze heeft echter geen zin als de bodemstructuur niet op orde is, de structuurmeettechniek maakt dat mogelijk.