Machinefabriek Steketee BV

Volvelds automatisch onkruid bestrijden (094)


Doel/ resultaat

Binnen het project zijn datasets opgeleverd van de opgenomen gewassen en onkruiden in het veld. Daarbij zijn algoritmes ontworpen die in de gewassen ui en peen onkruid kunnen detecteren. Voor de volvelds situatie van spinazie wordt een indicatie gegeven welke algoritmes perspectief bieden voor detectie van onkruid en gewas.

Download


Variatie kieming Suikerbieten (132)


Doel/ resultaat
Opgeleverd is in juni 2013:
 1. een werkende methode om bieten te tellen, inclusief de variatie van het plantbestand in het veld;
 2. programmas (algoritmes) die deze telling verwerken;
 3. aansluiting naar een interactiemodule voor centrale opslag en verwerking van plantbestandgegevens;
 4. aanzet tot applicaties die conclusies trekken uit de variatie in opkomst (op verschillende tijdstippen en groeistadia van de bietenplanten).
Download


Plant specifieke GB (onkruiddetectie in de rij) (007)


Doel/resultaat
Het project Plantspecifieke GB (onkruiddetectie in de rij) is door de initiatiefnemers Bio Trio, Suiker Unie en Steketee als bedrijfsoverstijgend ingediend. Door veldtesten van de Steketee onkruidwieder en Wageningen UR technieken is een ‘top of the bill’ toepassing beschikbaar, die zonder problemen bij demonstraties wordt ingezet. Opgeleverd wordt een goed geteste onkruidwieder met bijbehorende testrapporten. Deze opdracht is in november 2011 afgerond.

Download


  Automatisch onkruid bestrijden in de rij Fase4C-II (086)

  Doel/resultaat:
  Het project Automatisch onkruid bestrijden in de rij Fase4C-II (86) van initiatiefnemer Steketee was een   maatwerkontwikkelverzoek in het thema gewasbescherming. Het doel van dit project was het doorontwikkelen van hardware en software om de machine marktrijp te maken. De speerpunten hierbij zijn:

  • verbeterde gebruikersinterface zodat gebruiker op een intuïtieve manier de gewenste instellingen kan wijzigen en het de machine tijdens het werk kan controleren.
  • verbeterde werking bij hogere rijsnelheden door over te stappen op een nieuwe type micro-controller.
  • aanpassingen in software om gewasplanten beter te kunnen onderscheiden van grotere onkruiden.
  • implementatie van automatische hoogteregeling zodat de machine stabieler achter de tractor loopt.

  Deze opdracht is in januari 2013 afgerond.

  Download:


   

  Plantspecifieke data uit onkruidherkenning (138)


  Doel/ resultaat

  Er is een hardware module opgeleverd die in staat is de GPS positie vast te leggen, en een software module die een aantal eigenschappen vastlegt, zoals onkruiddruk, groeistadium, plantkleur. Deze data kunnen worden gevisualiseerd en verder geanalyseerd met bestaande programma’s/ platforms.

  Download


  Onkruid bestrijden in de rij is het lastigste sluitstuk voor onkruidbestrijding die niet afhankelijk is van chemische middelen. Steketee maakt met video-beeldherkenning (vision) onderscheid wordt tussen onkruid en gewasplanten.

  De te ontwikkelen machine heeft de volgende kenmerken:

  -          licht, want maakt gebruik van lichte componenten en uitgekiende dragers

  -          nauwkeurig, want stuurt het werktuig bij door bepaling van de plantpositie

  -          flexibel, doordat met een lichtdichte kap met kunstlicht wordt gewerkt; bjivoorbeeld scherp licht of schemer is geen probleem

  -          aanpasbaar: andere planten of onkruid behandelen door software aanpassingen

  -          inpasbaar: door het loggen van de analyse kunnen eventueel andere behandelingen worden uitgevoerd met de dataset.

   

  Onkruidbestrijding in de rij blijft sterk afhankelijk van chemie. Deze techniek kan dat oplossen, doordat individuele planten worden gespaard. Doorontwikkelen levert praktisch bruikbaar voordeel uit PPL voor de sector.