KMWP

Webservices voor beheer en verwerking van geodata (11)


Doel/resultaat:

Doel van dit project was het opleveren van een drietal door de praktijk gevraagde Internetdiensten waarmee ruwe sensordata met behulp van (gestandaardiseerde) webservices ontsloten worden. Ook is een deel van de infrastructuur gerealiseerd waarmee deze en vele volgende webservices op een efficiënte en gemakkelijk te onderhouden wijze kunnen worden ontwikkeld, in productie genomen en beheerd. Dit is een eerste, pre competitieve stap in de richting van een Next Generation Farm Management System (“Google Farms”). De naam van het ontwikkelde platform is Agrosense.

Downloads:


  Basisfunctionaliteit beheer perceelsinformatie (077)

  Binnen het thema algemeen heeft initiatiefnemer KMWP een Basisfunctionaliteit beheer perceelsinformatie (77) opgeleverd. Het doel van dit project was het ontwikkelen van een basisfunctionaliteit, gebaseerd op open standaarden, voor het beheren van de perceelinformatie, die de basis vormt voor allerlei registraties. Deze zgn. bouwplanmodule maakt deel uit een open architectuur waarin perceelinformatie met andere data kan worden geïntegreerd; in PPL in eerste instantie met sensordata. Deze opdracht is in oktober 2011 afgerond.

  Download


   Perceels ID (66)

   Initiatiefnemers KMWP, Het Nieuwe Telen, Suiker Unie, Agco, SBG Innovatie en ZLTO hebben het project Perceels ID opgeleverd.

   Doel/ resultaat

   Doel van Perceels ID was het uitwerken van een methodiek die het mogelijk maakt om gegevenssets uit verschillende bronnen, die betrekking hebben op eenzelfde perceel, automatisch aan elkaar te koppelen. Het resultaat omvat het informatica technische aspect: Hoe kom je tot een goede identificatie van percelen waarmee alle gebruikers uit de voeten
   kunnen?

   Downloads
   » Rapport Unieke Perceelcodering
   » Folder Unieke identificatie van percelen   Nieuwe generatie BMS

   KMWP investeert in een nieuwe generatie bedrijfsmanagementsysteem dat proces- en geografisch gebaseerd is. Het dichttimmeren van ketenaansprakelijkheid (o.a. in het kader van de voedselveilgheid) en verantwoording naar afnemers, accountants en overheden is het basis uitgangspunt. Resultaat is een robuuste, sluitende registratie van poort tot poort, waarmee de ‘ license to produce’ wordt veiliggesteld. KMWP zal de huidige versie van het BMS als open service inbrengen in het Living Lab om samen met bedrijfslevenpartners, WUR en EL&I naar een volgend, hoger niveau te komen van toegevoegde waarde voor de hele keten. KMWP werkt aan additionele functionaliteit in de vorm van geo tools, door middel van nieuwe, gestandaardiseerde webservices en webapplicaties (modules) in een laag bovenop de door KMWP ter beschikking gestelde geodatabase.

       Initiatiefnemer KMWP heeft binnen het thema ‘algemeen’ in april 2012 de volgende producten opgeleverd:

   Attenderingsfunctionaliteit.
   Het doel van dit project is het bijdragen aan de Global Gap-compliancy van de bedrijfsvoering van gebruikers/akkerbouwers, door het opleveren van attenderings-functionaliteit in de vorm van een gestandaardiseerde webservice. Deze webservice ondersteunt het proces van GBM-keuze ten behoeve van bespuitingen.

   Gestandaardiseerde database tbv Attendering
   Het doel van dit project is ook het bijdragen aan de Global Gap-compliancy van de bedrijfsvoering van gebruikers/akkerbouwers, door het opleveren van een (tijdelijke) standaard database gevuld met actuele data die nodig zijn voor de Attenderingswebservice


   Verwerking CropCircle-data (035)

   KMWP is initiatiefnemer van het project Verwerking CropCircle-data.


   Doel/resultaat:

   Het doel van dit project is a) het opstellen van aanbevelingen over de manier waarop (CropCircle) sensordata geintegreerd dienen te worden met andere data in een BMS/agro-ERP*, om er zinvolle managementinformatie van te construeren. b) Daarnaast worden voor- en nadelen gerapporteerd van de inzet van bestaande software voor verwerking van sensordata (binnen het perspectief van de PPL I&S visie), ter ondersteuning van make-or-buy beslissingen.

   Downloads: