Homburg Machinehandel

Autonome voertuigen in open teelten (079)

Doel/Resultaat:
Het project Autonome voertuigen in open teelten (079) van initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Landbouw Communicatie, ZLTO, Homburg Machinehandel, Naaijkens Innovative Design, KWH Holland en Tyker Technology was ingediend als bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek en had als doel: stimulering van de ontwikkeling en implementatie van autonome voertuigen in de Nederlandse land- en tuinbouw.
De partners hebben een lijst van vraagstukken op het vlak van technische ontwikkelingen, veiligheid, verzekerbaarheid, obstakelherkenning, rijpadplanning, feed back systemen en communicatie.
In dit project is gewerkt aan: Een overzicht van ontwikkeling; Veiligheid en juridische kaders voor autonome voertuigen; Obstakelherkenning.
De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:


Gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek doseren (080)

Doel/resultaat:
Het project Gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek doseren (080) was een bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek van  de initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Wiski, CZAV, Groene Kennis Coöperatie, Homburg Machinehandel en Rometron. Doel was het aanjagen van de ontwikkeling, validatie en implementatie van beslisregels voor plaatsspecifiek doseren van gewasbeschermingsmiddelen. De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:


SensiSpray (065)

Doel
Dit project van initiatiefnemer Homburg had als doel: Het verbreden van de toepassingsmogelijkheden van SensiSpray op akkerbouwbedrijven in Nederland. De opdracht is in december 2011 afgerond.

Downloads


    SENSISPRAY

    Homburg Machinehandel werkt aan een duurzaam alternatief voor toediening van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen via een nieuwe manier van precisiedoseren, namelijk de SensiSpray. De SensiSpray landbouwspuit maakt het mogelijk 30-50% te besparen op middelen bij gewasbescherming, toedienen van vloeibare meststoffen en doodspuiten van aardappelloof. De SensiSpray landbouwspuit past per spuitboomsectie de dosering aan op basis van de massa en conditie van het loof van het gewas. Bij dit prototype worden technieken op het gebied van detecteren van de gewasontwikkeling binnen het vastgestelde meetgebied; het verwerken van meetgegevens in een kort tijdsbestek (korter dan voortgangssnelheid) en het betrouwbaar doseren van gewenste hoeveelheid pesticiden en meststoffen met hierbij een koppeling tussen sensor en afgifte geïntegreerd en verder doorontwikkeld. Daarbij worden beslisregels ontwikkeld voor plaatsspecifiek doseren van middelen.

     

    Downloads:

    >> Uitnodiging Sensispray demonstratie: Bent u gevoelig voor lagere mest- en spuitkosten?