Hamster/Wage

Webservices voor beheer en verwerking van geodata (11)


Doel/resultaat:

Doel van dit project was het opleveren van een drietal door de praktijk gevraagde Internetdiensten waarmee ruwe sensordata met behulp van (gestandaardiseerde) webservices ontsloten worden. Ook is een deel van de infrastructuur gerealiseerd waarmee deze en vele volgende webservices op een efficiënte en gemakkelijk te onderhouden wijze kunnen worden ontwikkeld, in productie genomen en beheerd. Dit is een eerste, pre competitieve stap in de richting van een Next Generation Farm Management System (“Google Farms”). De naam van het ontwikkelde platform is Agrosense.

Downloads:


  Integrale DON-beheersing (teeltfase) (039)


  Doel/resultaat:
  Doel van dit project is het borgen van een kwalitatief hoogwaardig en innovatief, uniek R&D-traject, uit te voeren vanaf september 2010, gericht op DON-beheersing in tarwe tijdens de teeltfase. (opleverdatum mei 2011)

  Downloads:


  Integrale DON-beheersing (bewaarfase) (038)

  Doel/resultaat:
  Doel van dit project is het borgen van een kwalitatief hoogwaardig en innovatief, uniek R&D-traject, uit te voeren vanaf september 2010, gericht op DON-beheersing in tarwe tijdens de bewaarfase. (opleverdatum mei 2011)

  Downloads:


   Integrale DON-beheersing in teelt en bewaring

    

   Detmer Wage en Lenus Hamster (Noord Oost Nederland) ontwikkelen precisielandbouw methoden in granen en (zetmeel)aardappelen en werken hierbij intensief samen met de KMWP. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het beheersen van kwaliteitsaspecten tijdens de teelt en bewaring van graan (met als focus tarwe). Zo heeft de ontwikkeling van de schimmel Fusarium op het graan de productie van het toxine DON tot gevolg. Vanwege het belang van de kwaliteitsfactor “DON-gehalte” ligt de focus op het voorkomen en minimaliseren van de hoeveelheid DON (een mycotoxine), zowel in de teelt als tijdens de bewaring.

    

   In dit project ligt de focus om het beter mogelijk te maken om geoogste partijen met verschillende specificaties apart tot waarde te brengen in de keten, waardoor (ook) akkerbouwers een beter financieel rendement behalen. Dit wordt gedaan door inzicht te krijgen in de detectie van Fusarium met sensoren tijdens gewasgroei en na de oogst, toepassingsmogelijkheden van pleksgewijs doseren van fungiciden in granen op basis van de detectie, en hoe te sturen via een managementsysteem.In dit project wordt een bijdrage geleverd aan de gewasbescherming, maar ook wordt een bijdrage geleverd aan het thema Integratie & Standaardisatie van ICT.