GKC

Integrale PL onderwijsmodule HAS (053)


Doel/resultaat
Het project Integrale PL onderwijsmodule HAS is door initiatiefnemer Groene Kennis Coöperatie (GKC) ingediend met als doel: het inrichten van een Integrale PL Onderwijsmodule (simulatieset met stuursoftware en hardware op schaal, die de effecten van de besturingsinstellingen laten zien) bij HAS Den Bosch opdat studenten gewend zijn PL technieken in theorie en praktijk toe te passen, ontwikkelen en sturing te geven op de inzet ervan.

Download


  Precisielandbouw in de curricula

  Enkele scholen in de GKC geven in de door hen te sturen onderwijsfinanciering prioriteit aan precisielandbouw. Zij hebben een structureel aanbod aan studenten om in precisielandbouw interesse te krijgen, te leren gebruiken en vervolgens (voor de topgroep) richting te geven aan de ontwikkeling. Daarvoor reserveren de scholen begeleiding, en worden ze in PPL betrokken als initiatiefnemer. Deze duidelijke rol maakt gelijkwaardige discussie mogelijk, en leidt tot meer samenwerking met bedrijven in PPL. In de 1e tranche zijn goede voorbeelden van deze samenwerking gerealiseerd, o.a. bij Van de Borne en Suiker Unie.

   

  Met HAS Den Bosch en CAH Dronten zijn concrete werkplan opgesteld en begroot. Ook met andere scholen willen we afspreken maken. Binnen de Groene Kennis Coöperatie worden scholen geprikkeld om precisielandbouw in hun lespakket op te nemen, of hierop met anderen samen te werken.

  De scholen hebben als doel: kennis ontwikkelen en doorgeven en daarmee jonge mensen in staat stellen zichzelf breed te ontwikkelen en zich te richten op een functie als leidinggevende, ondernemer of technisch deskundige met precisielandbouw.

  Naast dit initiatief gaat PPO samen met GKC lesmateriaal precisielandbouw ontwikkelen voor MBO en HBO opleidingen. Gezamenlijk met dit initiatief is er dus volop beweging als het gaat om een modern en actueel onderwijspakket op het gebied van precisielandbouw.