CZAV

Gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek doseren (080)

Doel/resultaat:
Het project Gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek doseren (080) was een bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek van  de initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Wiski, CZAV, Groene Kennis Coöperatie, Homburg Machinehandel en Rometron. Doel was het aanjagen van de ontwikkeling, validatie en implementatie van beslisregels voor plaatsspecifiek doseren van gewasbeschermingsmiddelen. De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:


Octasia Sturing&testgroepen PL (095)


Doel/ resultaat

Door middel van enkele kleine testgroepen (boerencommunity of practice) hebben de PETA leden onderzocht wat beperkingen zijn voor het gebruik van tools die leiden tot verbeteringen in de bedrijfsvoering en adaptievermogen voor precisielandbouw. Ook deze opdracht is in juni 2013 afgerond.

Download


Oplevering rijenbemesting aardappelen (46)

Doel/resultaat:
Het doel van het project is een landelijke adviesbasis voor rijenbemesting bij aardappels. Hierbij wordt adviesbasis zoals nu ook bestaat voor breedwerpige toediening van kunstmeststoffen en voor rijenbemesting bij maïs opgeleverd. De opdracht is in oktober 2012 afgerond.

Downloads:


  Optimalisatie voorjaarsaanwending mest op klei 2011 (048)

  Doel
  Het doel van dit project is de mogelijkheden van organische mest in het voorjaar te verbreden naar het gewas aardappelen. Met name een aantal zaken op gebied van precisieaanwending en versnelde analyse kunnen de acceptatie vergroten.

  Download

  Optimalisatie voorjaarsaanwending mest op klei (016)

  Doel/resultaat:
  Het doel van dit project is de mogelijkheden van organische mest in het voorjaar te verbreden naar het gewas aardappelen. Met name een aantal zaken op gebied van precisieaanwending en versnelde analyse kunnen de acceptatie vergroten. (opleverdatum juni 2011)

  Downloads:


  Precisie toediening van mineralen met dierlijke mest (068)

  De intiatiefnemers Agritip, CZAV en Landbouw Communicatie hebben recent binnen het thema Bemesting het bedrijfsoverstijgende project Precisie toediening van mineralen met dierlijke mest opgeleverd.


  Doel/ Resultaat
  Binnen dit ontwikkelverzoek zijn de technische aspecten van de precisiebemester uitgewerkt. Dit is bereikt door binnen dit ontwikkelverzoek 2 senario’s te ontwikkelen als basis voor het uiteindelijke doel. Dit doel is om door integratie van een snelle analyse techniek op een mestinjecteur (on-line analyse) de werkelijk uitgebrachte hoeveelheid mineralen (N of P) nauwkeurig te sturen. Tijdens de toediening van mest kan de afgifte worden gevarieerd, afhankelijk van de samenstelling van de mest, de gewasbehoefte en bodemvariatie.


  Download

  » Rapportage: Precisietoediening van mineralen met dierlijke mest  PL bemestingsadvies

  CZAV en Nedato werken aan het online beschikbaar krijgen van gegevens op het veld, voor adviseur en teler, waardoor gerichter kan worden (bij)bemest en ingespeeld op de normen en plaatsspecifieke afwijkingen in een perceel. Gevolg minder mest nodig per oppervlakte-eenheid. Er worden software voor specifieke koppelingen en adviesmodules ontwikkeld; tevens een opleidingstraject voor medewerkers en telers. Voor de verschillende parameters die beschikbaar komen uit sensoren (zoals bladerindex, biomassagroei, etc) worden benchmarks ontwikkeld. Hierdoor zijn adviseurs en telers beter in staat een waarde toe te kennen aan de getallen die voortkomen uit precisielandbouwtechnieken. De honger naar een verdere integratie van sensoruitkomsten, kaarten en bodemanalyses in een procesmodel is groot, uiteindelijk moeten deze gegevens leiden tot een plaatsspecifieke adviesmodule die on-site (ook in het land) oproepbaar is.

   


   

  Ontsluiting geodata en teeltkennis

  De grote hoeveelheid data die per teler aangeboden wordt uit teeltregistratie, metingen van sensoren, veldwaarnemingen etc. moeten door de adviseur worden verwerkt en geanalyseerd. De meerwaarde van ‘ontsluiting geodata en teeltkennis’ zit in de up to date beschikbaarheid van data, normen en toelatingseisen uit een keten van webservices. Op deze manier ontstaat een betere sturing en advies op perceelsniveau hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor verdere verfijning van precisietoepassingen. Op deze manier kan informatie van leveranciers die formeel niet samenwerken toch aan elkaar gekoppeld worden. Adviseurs kunnen bv. direct in het veld in de teeltregistratie van de teler kijken om zo samen met de waarnemingen ter plaatse een beter advies te kunnen geven.


  Precisielandbouw bemestingsadvies (076) opgeleverd door Initiatiefnemer CZAV

  Het doel van dit project binnen het thema mest is voor telers een tool te ontwikkelen die een e-mail stuurt wanneer geconstateerd wordt dat een perceel te ver afwijkt ten opzichte van vergelijkbare percelen binnen mijnakker.nl. Met het online beschikbaar maken en krijgen van gegevens op het veld voor adviseur en teler wordt gerichter (bij)bemest en wordt ingespeeld op de normen en plaatsspecifieke afwijkingen in een perceel. Met als gevolg dat er minder mest nodig is per oppervlakte-eenheid. Het advies is in oktober 2011 afgerond.
  >> Overzicht werking Perceel Prestatie Info