Bollentelers NH

Verkenning automatische verwijderingstechnieken (104)

Doel/ resultaat:
Onlangs heeft initiatiefnemer Consortium Bolletelers NH het project Verkenning automatische verwijderingstechnieken (104) opgeleverd binnen het thema gewasbescherming.

Het doel van dit ontwikkelverzoek was een inventarisatie naar de (technische) mogelijkheden van het verwijderen en/of markeren van de zieke plant en naar de mogelijkheden die er zijn voor de exacte lokalisering van de zieke plant. Het resultaat is een notitie met mogelijke oplossingsrichtingen voor verwijderen en lokalisering.

Download:

Onlangs heeft initiatiefnemer Consortium Bolletelers NH het project Verkenning automatische verwijderingstechnieken (104) opgeleverd binnen het thema gewasbescherming.Het doel van dit ontwikkelverzoek was een inventarisatie naar de (technische) mogelijkheden van het verwijderen en/of markeren van de zieke plant en naar de mogelijkheden die er zijn voor de exacte lokalisering van de zieke plant. Het resultaat is een notitie met mogelijke oplossingsrichtingen voor verwijderen en lokalisering.


Ziekzoekrobot

In de teelt van tulpen is het nu gebruikelijk dat viruszieke planten opgespoord en verwijderd worden door speciaal getraind personeel (selecteren). Het selecteren van tulpen is lastig en er zijn weinig mensen die dit goed kunnen. Helemaal in de toekomst wordt er een tekort aan personeel verwacht met de juiste kwalificaties. In dit project wordt een apparaat ontwikkeld en getest voor detectie en verwijdering van virus besmette (tulpen)planten in het open veld. Dit project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit een aantal innovatieve bollentelers die geleid wordt door Piet Apeldoorn. Er is een evenwichtige samenstelling in de samenwerking tussen telers, technologie- en onderzoeksleveranciers om tot succesvolle ontwikkeling te komen. Dit werkplan is een vorm van bijdrage aan de doelstellingen voor het thema gewasbescherming alsook controlled traffic farming.