Bio Trio

Volvelds automatisch onkruid bestrijden (094)


Doel/ resultaat

Binnen het project zijn datasets opgeleverd van de opgenomen gewassen en onkruiden in het veld. Daarbij zijn algoritmes ontworpen die in de gewassen ui en peen onkruid kunnen detecteren. Voor de volvelds situatie van spinazie wordt een indicatie gegeven welke algoritmes perspectief bieden voor detectie van onkruid en gewas.

Download


Plant specifieke GB (onkruiddetectie in de rij) (007)

Doel/resultaat
Het project Plantspecifieke GB (onkruiddetectie in de rij) is door de initiatiefnemers Bio Trio, Suiker Unie en Steketee als bedrijfsoverstijgend ingediend. Door veldtesten van de Steketee onkruidwieder en Wageningen UR technieken is een ‘top of the bill’ toepassing beschikbaar, die zonder problemen bij demonstraties wordt ingezet. Opgeleverd wordt een goed geteste onkruidwieder met bijbehorende testrapporten. Deze opdracht is in november 2011 afgerond.

Download


   Volvelds sensorwieden

  Biotrio zet stappen in mechanisch wieden in volvelds gezaaid gewas. Op termijn leidt dit tot kostenreductie in biologische teelt en minder afhankelijkheid van middelen in gangbaar.

  In spinazie bepaalt Biotrio de bruikbaarheid van gewasherkennings­techniek (met Steketee). Daarnaast inventariseert en selecteert Biotrio plantdodingstechnieken en ontwikkelt een globaal ontwerp. Daarna wordt haalbaarheid in sjalot en ui bepaald. Bouw van een machine kan hierna volgen.

   

  Biotrio wil door praktische vereenvoudiging van de vraagstukken komen tot haalbare ontwikkelingslijnen op beide thema’s.

  -          Detectie; niet het gewas detecteren maar de detectie concentreren op enkele probleemonkruiden in jonge volveldsgewassen.  Bv muur, knopkruid en paarse dovenetel.

  -          Onkruiddoding: verkenning snelheid van niet chemische technieken.

   

  Het systeem kan toegepast worden in alle teelten, maar zal bijzondere waarde hebben voor teelten zonder alternatief (zoals biologisch teelten) of met weinig chemische toelatingen (cichoreiteelt, vollegrondsgroenteteelten, boomteelt, fruit). Daarnaast kan het systeem worden toegepast tegen specifieke problemen, zoals schieters in bieten of opslag van aardappelen