Agritip

Precisie toediening van mineralen met dierlijke mest (068)

Doel/ Resultaat
Binnen dit ontwikkelverzoek zijn de technische aspecten van de precisiebemester uitgewerkt. Dit is bereikt door binnen dit ontwikkelverzoek 2 senario’s te ontwikkelen als basis voor het uiteindelijke doel. Dit doel is om door integratie van een snelle analyse techniek op een mestinjecteur (on-line analyse) de werkelijk uitgebrachte hoeveelheid mineralen (N of P) nauwkeurig te sturen. Tijdens de toediening van mest kan de afgifte worden gevarieerd, afhankelijk van de samenstelling van de mest, de gewasbehoefte en bodemvariatie.

Download


Precisie toediening mineralen met dierlijke mest (onderdeel agronomie) (069)

Doel/resultaat:
Binnen dit ontwikkelverzoek zijn de technische aspecten van de precisiebemester uitgewerkt. Dit is bereikt door binnen dit ontwikkelverzoek scenario’s 1 en 2 te ontwikkelen als basis voor het uiteindelijke doel, scenario 3. De basis voor deze ontwikkeling wordt gevormd door de gehalten aan mineralen (N, P en K) en het uitgebrachte volume mest in zogenaamde as-applied kaarten. In scenario 2 wordt dit aangevuld met een aanpassing van de afgifte op basis van de gehaltes gemeten in de vracht met mest. Een goede mineralenbenutting uit dierlijke mest verbetert de acceptatie voor het gebruik van dierlijke organische mest in de akkerbouw. Zo wordt dierlijke mest een economisch aantrekkelijke vervanger van kunstmest en worden verliezen door af- en uitspoeling beperkt.

Downloads:

 069 Rapportage_PPL_pubversie.pdfPrecisieaanwending dierlijke mest

Agritip wil met partners de efficiëntie van dierlijke mest en mestconcentraten (producten van mestscheiding) in het voorjaar optimaliseren door variabele afgifte en nauwkeurige plaatsing.

Agritip bouwt voort op een bureaustudie op het gebied van snelle analysetechnieken van dierlijke mest.

Agritip ontwikkelt adviesproducten voor nauwkeurige mestafgifte of compensatie van variaties. Door een koppeling te realiseren tussen Mijnakker.nl en de database van Agritip en gegevensoverdracht via een webportaal mogelijk te maken, kunnen telers Agritip producten selecteren en aanvragen.

 

Zo wordt dierlijke mest een economisch aantrekkelijke vervanger van kunstmest en worden verliezen door af- en uitspoeling beperkt.

Door een koppeling te maken tussen bodem en gewasinformatie kan plaatsspecifieke bemesting worden toegepast.

 

Om aan het eind van het project de efficiëntie van de precisiebemester te bewijzen, moet de werking van de verschillende onderdelen en het totale systeem van de geïntegreerde techniek worden onderzocht. Bovendien zullen een aantal beslisregels onafhankelijk moeten worden vastgesteld. PPL en/of andere financieringsbronnen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Een goede mineralenbenutting uit dierlijke mest verbetert de acceptatie voor het gebruik van dierlijke organische mest in de akkerbouw.