Agco

Onderzoek naar gebruikte standaarden voor data uitwisseling van FMIS (44)


Doel/resultaat
Het project Onderzoek naar gebruikte standaarden voor data uitwisseling van FMIS is door initiatiefnemer AGCO ingediend. AGCO is geïnteresseerd in informatie over welke FMIS er op dit moment bij akkerbouw bedrijven in volgende continenten en landen in gebruik zijn.

Download


  Perceels ID (66)

  Doel/ resultaat 

  Doel van Perceels ID was het uitwerken van een methodiek die het mogelijk maakt om gegevenssets uit verschillende bronnen, die betrekking hebben op eenzelfde perceel, automatisch aan elkaar te koppelen. Het resultaat omvat het informatica technische aspect: Hoe kom je tot een goede identificatie van percelen waarmee alle gebruikers uit de voeten
  kunnen?

  Downloads
  » Rapport Unieke Perceelcodering
  » Folder Unieke identificatie van percelen


   

  Brandstofverbruik en benchmarking

  AGCO Netherlands/Challenger is een machinefabrikant en onderdeel van het internationale concern Agco (Fendt, Valtra, Massey Ferguson, Challenger). Afgelopen jaren heeft AGCO een Fleet Management System (FMS) ontwikkeld. Dit systeem registreert verschillende data van een voertuig (Bijvoorbeeld: locatie, brandstof verbruik, trekkracht) en verstuurd deze naar een server zodat de data online inzichtelijk is. In dit project wordt het ploegproces geanalyseerd zodat deze verbeterd kan worden en de CO2 uitstoot verminderd. Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van data uit het FMS. Onderzocht wordt of het FMS een bijdrage kan leveren tijdens onderzoek naar verbetering van het ploegproces en naar ondersteuning van het ploeg proces bij de boer. Om deze analyse zo goed mogelijk uit te voeren wordt samengewerkt met Kverneland en Wageningen Universiteit. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek wordt bepaald of AGCO hun huidige Fleet Management Systeem gaat uitbreiden. Op basis van deze uitbreiding kan data uit het systeem op een gestandaardiseerde manier uitgelezen worden en online worden geanalyseerd. Op basis van deze analyse kan er een advies gegeven worden aan de boer om zijn ploeg beter af te stellen zodat het brandstof verbruik verminderd.