Aarbeientelers WBr

Autonome voertuigen in open teelten (079)

Doel/Resultaat:
Het project Autonome voertuigen in open teelten (079) van initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Landbouw Communicatie, ZLTO, Homburg Machinehandel, Naaijkens Innovative Design, KWH Holland en Tyker Technology was ingediend als bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek en had als doel: stimulering van de ontwikkeling en implementatie van autonome voertuigen in de Nederlandse land- en tuinbouw.
De partners hebben een lijst van vraagstukken op het vlak van technische ontwikkelingen, veiligheid, verzekerbaarheid, obstakelherkenning, rijpadplanning, feed back systemen en communicatie.
In dit project is gewerkt aan: Een overzicht van ontwikkeling; Veiligheid en juridische kaders voor autonome voertuigen; Obstakelherkenning.
De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:


Gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek doseren (080)

Doel/resultaat:
Het project Gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek doseren (080) was een bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek van  de initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Wiski, CZAV, Groene Kennis Coöperatie, Homburg Machinehandel en Rometron. Doel was het aanjagen van de ontwikkeling, validatie en implementatie van beslisregels voor plaatsspecifiek doseren van gewasbeschermingsmiddelen. De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:


Verbreding basis onder autonome navigatie (135)


Doel/resultaat:
Het doel van dit project was om de gewenste hard- en software aanpassingen door te voeren zodat de nauwkeurigheid van autonoom navigeren over het perceel teruggebracht wordt van maximaal +/- 40 cm naar maximaal +/- 5 cm. Dit geldt dan met name voor de banen die gereden worden op de kopakker. Onderzocht zal worden of een combinatie met een Teach&Playback besturing de nauwkeurigheid verbeterd. Het verbeterde navigatie-systeem wordt op minimaal één en zo mogelijk op twee voertuigen geïmplementeerd en getest.Een tweede doel was de ontwikkeling van een verdienmodel rondom het systeem. Hiertoe wordt met de betrokkenen een business concept ontwikkeld en nadere afspraken gemaakt. Deze opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:


Autonome spuitmachine in aardbei (045)


Doel/resultaat

Er wordt een technisch functioneel prototype van een spuit opgeleverd en gedocumenteerd. Het prototype kan autonoom navigeren door het gewas, en door middel van sensoren, concept beslisregels en geoptimaliseerde spuittechniek biomassa-afhankelijk fungiciden doseren. Het functioneren van de navigatie in combinatie met de spuittechniek wordt bij oplevering getest onder geconditioneerde omstandigheden (is de navigatie en afgifte naar verwachting).

Download


  Finetuning autonome spuitmachine (129)


  Doel/resultaat:

  Doel van dit project was het aanpassen van het prototype van de autonome spuit op basis van huidige inzichten. Deze inzichten zijn dat er finetuning nodig is tussen het autonoom navigeren van de tractor op basis van GPS en de aansturing van de sensor gestuurde spuit, en dat de as applied kaartjes van het biomassa-afhankelijk doseren gemakkelijker uitgelezen moeten kunnen worden op het bedrijfsmanagementsysteem. Deze opdracht is in april 2013 afgerond.

  Download:


  Ontwikkeling autonome spuitmachine in aardbei

  Een groep van vijf grote aardbeientelers (Van den Berg- Van Meer- Huijsmans- Van Aert en Luijsterburg) werkt aan een prototype spuit voor autonome gewasverzorging (focus op ziektebestrijding) in een belangrijk tuinbouwgewas in de vollegrond. De te ontwikkelen spuitmachine veroorzaakt geen bodemverdichting en spoorvorming; is uitgerust met sensoren waardoor op basis van biomassa in de plantrijen gespoten kan worden. De spuitmachine rijdt zonder bestuurder door het land en voert zelfstandig de bespuiting op een perceel uit en is uiteraard voorzien van GPS-apparatuur met spuitboombreedte van 4,50 m; hierbij is het eenvoudig om de spuitboomhoogte te verlagen naar 50 cm. Positief uitgangspunt is alleen bespuiting van het gewas en niet van de onbedekte grond; hierdoor minder middel inzet en minder kans op terecht komen van middel in het oppervlaktewater. Door gebruik van GPS-apparatuur ook minder overlap van middelen. Het gebruik van minder zware apparatuur, waardoor minder brandstof nodig is, leidt ook tot minder uitstoot van C02.