Steketee

Automatisch onkruid bestrijden in de rij Fase4C-II (086)

Doel/resultaat:
Het project Automatisch onkruid bestrijden in de rij Fase4C-II (86) van initiatiefnemer Steketee was een   maatwerkontwikkelverzoek in het thema gewasbescherming. Het doel van dit project was het doorontwikkelen van hardware en software om de machine marktrijp te maken. De speerpunten hierbij zijn:

  • verbeterde gebruikersinterface zodat gebruiker op een intuïtieve manier de gewenste instellingen kan wijzigen en het de machine tijdens het werk kan controleren.
  • verbeterde werking bij hogere rijsnelheden door over te stappen op een nieuwe type micro-controller.
  • aanpassingen in software om gewasplanten beter te kunnen onderscheiden van grotere onkruiden.
  • implementatie van automatische hoogteregeling zodat de machine stabieler achter de tractor loopt.

Deze opdracht is in januari 2013 afgerond.

Download:Informatie over Steketee in Programma Precisie Landbouw.


Voor meer informatie: www.steketee.com