Spinof / Hogeland / Wadden / Mijno van Dijk Mechanisatie B.V.

Adviesregels praktijkperceel pootaardappelen (24)

Doel/resultaat
Dit project ‘Adviesregels praktijkperceel pootaardappelen’ is ingediend door initiatiefnemer Spinof/Hogeland/Wadden/Mijno van Dijk. Met als doel het beschikbaar krijgen van N-bemestingsadvies op basis van sensorinformatie om plaats specifiek te kunnen bemesten in de pootaardappelteelt.

In dit ontwikkelverzoek benoemde experimenten doorlopen diverse, in de praktijk, beschikbare sensoren een testprotocol waarmee de sensoren met elkaar vergeleken worden en van waaruit data ontstaan voor plaatsspecifiek bemesten in pootaardappelen.

Downloads:    Agenda
    Downloads:
    Nieuws:

    Voor meer informatie: www.mijnovandijk.nl