BLGG AgroXpertus

Factoren en protocol voor inzetbaarheid sensoren (139)

Doel/ resultaat:
Factoren en protocol voor inzetbaarheid sensoren (139) van de initiatiefnemers Agrifirm, BLGG en ZLTO is een bedrijfsoverstijgend project binnen het thema bemesting dat eerder deze maand werd opgeleverd. Voor een succesvolle toepassing van gewassensoren in de praktijk is het belangrijk:

  • om met zo min mogelijk ruis te meten; 
  • dat goed bekend is onder welke omstandigheden er gemeten kan worden; en
  • dat sensoren over een groot deel van de dag inzetbaar zijn.

Een meet- en beoordelingsprotocol voor de inzetbaarheid van sensoren ontbreekt echter. Diverse initiatiefnemers binnen PPL hebben daarom een ontwikkelverzoek ingediend met als doel inzicht te geven in de praktische toepasbaarheid van gewassensoren. Gebaseerd op de al verzamelde sensormetingen in het PPL-project 075, plus aanvullende metingen en literatuurgegevens, is door NMI een protocol ontwikkeld dat duidelijk maakt onder welke omstandigheden sensoren inzetbaar zijn. Bij deze beoordeling is rekening gehouden met meetbereik, meettechniek, weersomstandigheden en bodembedekking.

Dit onderzoek laat zien dat meetomstandigheden een grote invloed hebben op het gemeten spectrum. Hoe concreet om te gaan met deze factoren die extra ‘ruis’ creëren op het gemeten spectrum en de afgeleide gewasindexen? Hiervoor zijn verschillende opties beschikbaar, voor zowel de agrarische gebruiker als voor ontwikkelaars van sensoren en bemestingsadviezen.

Download:


Informatie over BLGG AgroXpertus in Programma Precisie Landbouw.

Voor meer informatie: blgg.agroxpertus.nl