Plantspecifieke data uit onkruidherkenning (138)

Steketee leverde het project Plantspecifieke data uit onkruidherkenning op.

Doel/ resultaat
Er is een hardware module opgeleverd die in staat is de GPS positie vast te leggen, en een software module die een aantal eigenschappen vastlegt, zoals onkruiddruk, groeistadium, plantkleur. Deze data kunnen worden gevisualiseerd en verder geanalyseerd met bestaande programma’s/ platforms.

Download
Rapportage: Plantspecifieke data uit onkruidherkenning