Precies op het perceel (137)

Doel/resultaat:
Het project Precies op het perceel (137) van initiatiefnemer BLGG had als doel een app te ontwikkelen die na het uploaden van geogerefereerde perceelinformatie, de informatie omzet in voor de gebruiker praktische werkeenheden. De breedte van de werkeenheid is afhankelijk van de werkbreedte van de machine, de lengte is afhankelijk is van de geconstateerde actuele variatie in bodem of gewasparameters en de instellingen/grenswaarden van de boer. En deze opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:
Rapport: 'Precies op het perceel'