Verbreding basis onder autonome navigatie (135)

Het project Verbreding basis onder autonome navigatie (135) van de initiatiefnemers Consortium Aardbeientelers West-Brabant, Van de Borne Aardappelen, BLGG, Groene Kennis Coöperatie, ZLTO en Naaijkens Innovative Design was een als bedrijfsoverstijgend ontwikkelverzoek.

Doel/resultaat:
Het doel van dit project was om de gewenste hard- en software aanpassingen door te voeren zodat de nauwkeurigheid van autonoom navigeren over het perceel teruggebracht wordt van maximaal +/- 40 cm naar maximaal +/- 5 cm. Dit geldt dan met name voor de banen die gereden worden op de kopakker. Onderzocht zal worden of een combinatie met een Teach&Playback besturing de nauwkeurigheid verbeterd. Het verbeterde navigatie-systeem wordt op minimaal één en zo mogelijk op twee voertuigen geïmplementeerd en getest.Een tweede doel was de ontwikkeling van een verdienmodel rondom het systeem. Hiertoe wordt met de betrokkenen een business concept ontwikkeld en nadere afspraken gemaakt. Deze opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:
Rapport: Verbreding basis onder autonome navigatie en finetuning van een autonome spuitmachine