Sensing thermische banden (134)

Doel/resultaat

Binnen het thema Algemeen heeft initiatiefnemer Van den Borne Aardappelen afgelopen maand het project Sensing thermische banden (134) opgeleverd. Doel van dit project is nagaan of thermische en multispectrale beelden voor ziektedetectie of andere vraagstukken (bemesting, beregening) landbouwkundige toepassingen opleveren.

Voor dataverwerking van de UAV beelden is geëxperimenteerd met ‘mosaic’ opslagprotocollen (van grote serie foto’s een betrouwbare combinatie maken). Daarna zijn diverse indexen berekend. In het veld is nagegaan, welke indexen een goede voorspelling geven van ziekte, waterbehoefte en groei/ontwikkeling.

Download

Rapport  UAV opnames 2012 voor precisielandbouw doeleinden