Variatie kieming Suikerbieten (132)

Ook het laatste opgeleverde project binnen dit thema: ‘Variatie kieming Suikerbieten’ van de initiatiefnemers Steketee, SuikerUnie en ZLTO is een bedrijfsoverstijgend project

Doel/ resultaat
Opgeleverd is in juni 2013:
  1. een werkende methode om bieten te tellen, inclusief de variatie van het plantbestand in het veld;
  2. programmas (algoritmes) die deze telling verwerken;
  3. aansluiting naar een interactiemodule voor centrale opslag en verwerking van plantbestandgegevens;
  4. aanzet tot applicaties die conclusies trekken uit de variatie in opkomst (op verschillende tijdstippen en groeistadia van de bietenplanten).
Download
Rapportage Ontwikkelen algoritmes voor het vaststellen van de variatie van opkomst in suikerbietenplanten