Finetuning autonome spuitmachine (129)

Het project Finetuning autonome spuitmachine (129) is door initiatiefnemer Consortium Aardbeientelers West-Brabant als maatwerkontwikkelverzoek ingediend.

Doel/resultaat:
Doel van dit project was het aanpassen van het prototype van de autonome spuit op basis van huidige inzichten. Deze inzichten zijn dat er finetuning nodig is tussen het autonoom navigeren van de tractor op basis van GPS en de aansturing van de sensor gestuurde spuit, en dat de as applied kaartjes van het biomassa-afhankelijk doseren gemakkelijker uitgelezen moeten kunnen worden op het bedrijfsmanagementsysteem. Deze opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:
Rapportage: Verbreding basis onder autonome navigatie en finetuning van een autonome spuitmachine