Opbrengstmeting rooivruchten (128)

Initiatiefnemer Naaijkens ID heeft recent het project Opbrengstmeting rooivruchten (128) opgeleverd.

Doel/resultaat:
Doel van dit project binnen de thema's bemesting en gewasbescherming was het door ontwikkelen van het prototype opbrengstmeetsysteem naar een systeem dat breed kan worden ingezet op verschillende typen rooimachines en dat tevens aansluit op standaarden voor gegevensuitwisseling (ISOBUS).

Er is een breed inzetbaar opbrengstmeetsysteem voor het plaatsspecifiek bepalen van opbrengsten in rooivruchten opgeleverd.

Download: