App for health (Sugarbeets) (127)

Doel/ resultaat
Het project App for health (Sugarbeet) (127) van initiatiefnemer Suiker Unie heeft een web based applicatie opgeleverd met een advies voor optimale bestrijding van bladschimmels in suikerbieten  met gebruikmaking van monitoren, teeltregistraties en andere databronnen uit de ‘cloud’. 
Opgeleverd zijn een applicatie (Betakwikmodule) ‘bladschimmelkaart’ die door middel van een web service voor iedereen toegankelijk is (open toegang internet) en binnen Unitip deelname koppelingen maakt met TeeltCentraal: er wordt gebruik gemaakt van de database van alle EDI 4.0 standaard teeltregistraties.
De opdracht is in maart 2013 afgerond.

Download:
Rapportage: 
Verslag oplevering App for health