App for Growth (Sugarbeet) (126)

App for Growth is opgeleverd door initiatiefnemer Suiker Unie

Doel/ resultaat
Doel van het project App for Growth (Sugarbeets) van initiatiefnemer Suiker Unie was de oplevering van een applicatie, welke gebruik maakt van actuele teeltregistratie. Daarmee wordt de bietenteler gestimuleerd om teeltgegevens tijdig en volledig in TeeltCentraal te registreren. Deze opdracht is in februari jl afgerond.

Download
Rapportage: Rapport App for Growth (sugar beets)