Meer met taakkaarten in Integraal Pakket akkerbouw 2015 (123)

Doel/resultaat:

Het project Meer met taakkaarten in Integraal Pakket akkerbouw 2015 (123) van initiatiefnemer Wiski had als doel om in 2012 nog een aantal toepassingen te implementeren op het bedrijf en enkele bedrijfsspecifieke knelpunten op te lossen. Een aantal knelpunten zijn bekend. De activiteiten binnen het kader van dit ontwikkelverzoek dienen gericht te zijn op het oplossen van de knelpunten en het toetsen van toepassingen (cases).
De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:
Rapportage: Meer met taakkaarten in Integraal Pakket Akkerbouw 2015