PSPM van de kaart2 (122)

Het project PSPM van de kaart2 (122) is door de initiatiefnemer HWodka als maatwerkontwikkelverzoek ingediend binnen het thema: Controlled Traffic Farming.

Doel/ resultaat
Het project betreft het verzamelen van geodata van verschillende bronnen op basis van voortschrijdende inzichten, met het doel om die data te gebruiken voor het ontwerp van vra-taakkaarten voor toepassing op praktijkschaal in een hiermee samenhangend PPL3-project. Ook deze opdracht is in november 2012 afgerond.

Download
» Eindverslag: Plaatsspecifiek perceelmanagement van de kaart (2)