ISOBUS Power Control and Implement Unit (116)

Initiefnemer SBG Innovatie leverde onlangs het project ISOBUS Power Control and Implement Unit op.

Doel/resultaat
Er wordt een hardware module opgeleverd welke de stroomvoorziening regelt, monitort en schakelt. Die de data-uitwisseling tussen de RTK-DGPS besturing van de trekker en het werktuig regelt en een mogelijkheid heeft om direct zowel hydrauliek als sensoren te kunnen koppelen. De module heeft een robuuste connector om werktuigen te koppelen, een connector voor de stroomaanvoer, een connector voor datacommunicatie op de trekker en een connector om hydrauliek en sensoren te koppelen.

Download