Praktijkimplementatie Yara N-sensor 2012 (109)

Recent heeft initiatiefnemer Agrifirm het project Praktijkimplementatie Yara N-sensoer 2012 (109) opgeleverd.

Doel/resultaat:
Doel van dit project dat valt onder het thema bemesting was dat telers demonstreren dat bouwplanbrede inzet van een gewassensor een vorm van precisielandbouw is die praktijkrijp is. Technische bottlenecks voor verdere praktijkimplementatie van de gewassensor oplossen en aantonen dat precisielandbouw voor de teler (financieel) interessant is.

Hiervoor zijn demonstratieobjecten aangelegd bij PPO Valthermond in wintertarwe en aardappelen met vergelijking tussen gangbare toediening en plaatsspecifieke toediening met de gewassensor.

Download: